Gå til Tekst
Gå til Tekst
Spørsmål og svar – seminfaktura fra Geno

Spørsmål og svar – seminfaktura fra Geno

 I forbindelse med overgang til nye faktureringsrutiner høst 2017 har vi fått en del spørsmål. De mest stilte spørsmålene har vi samlet nedenfor.

Geno har, som en følge av opphør av trekk over Tine sitt meierioppgjør, innført nye faktureringsrutiner. De første fakturaene ble sendt ut i begynnelsen av november 2017, for de som hadde inseminasjoner i oktober 2017.

 

Kredittiden på faktura direkte fra Geno er på 12 dager. Styret har også vedtatt at fakturadato på alle seminfakturaer endres til siste dato i måneden arbeidet er utført.

 

Dersom faktura ikke betales, kan Geno stoppe leveransen.

Hvorfor er det slutt på trekk over meierioppgjøret?

Geno og Tine er pliktig til å ha egen reskontro på hver kunde ifl. Bokføringsloven som viser alle transaksjoner med kundene. Slik meieritrekket var organisert var dette ikke tilfredsstillende og vi var derfor pliktig til å legge om rutinene.

Hvordan kan jeg ordne det så fakturaen trekkes automatisk?

Ved å opprette avtalegiro trekkes fakturabeløpet automatisk fra din konto ved forfall. Avtalegiro må du selv ordne i banken ved betaling. Du trenger en faktura med KID for å aktivere en avtale.

Har dere EHF?

Ja, vi har EHF. For å få det kan du sende inne en e-post med organisasjonsnummer til regnskap@geno.no

Hvor er fakturaen min sendt?

Alle fakturaer blir i utgangspunktet sendt per post, hvis du ikke har bedt om noe annet.

  • Per post: hvis du ikke mottar denne – har vi rett adresse på deg?
  • E-post: har vi riktig e-post adresse? Har du sjekket spamfilteret ditt? Når det sendes ut så mange e-poster med faktura samtidig kan e-postkassen din oppfatte det som en masseutsending og legger den i «spamkassa».

Hvorfor har jeg fått purring før fakturaen?

Hvis du mottar faktura på e-post – se forrige spørsmål. Det er alltids en liten sjanse for at den blir borte i posten.

Jeg trenger en kopi av fakturaen min

For kopi av faktura kan du sende en e-post til post@geno.no.

 

I utgangspunktet skal alle de månedlige seminfakturaene ligge tilgjengelig for produsenter på Min Side

 


Til toppen