Gå til Tekst
Gå til Tekst

Koronaviruset – råd til produsenter

Geno ønsker å forebygge og redusere smittespredning mellom inseminerende personell og bønder.

Vi oppfordrer bonde og inseminør til å tenke nøye over smitteverntiltak ute i besetningene i forbindelse med inseminering.

  • Unngå fysisk kontakt
  • Håndvask skal foretas med lunka vann, flytende såpe og tørking med papirhåndkle. Produsenten må sørge for at det er tilrettelagt for dette.
  • Tilrettelegg for at inseminering kan foregå uten assistanse og på en sikker måte på gårder der folk er satt i karantene
  • Produsenten skal varsle inseminør dersom noen i husstanden er i karantene
  • Tilrettelegg for håndtering av smittefarlig avfall. Ha en egen søppelsekk for brukt smittevernsutstyr

Samfunnskritisk funksjon

Geno har fått bekreftelse fra Landbruks- og matdepartementet at inseminerende personell og Genos sjåfører regnes som personell i samfunnskritiske funksjoner. 

 

Spesifikke råd til inseminerende personell finner du her.

 

Vi anbefaler alle bønder å følge rådene som ligger på Bondelagets hjemmesider 

 

Tine har også råd om tilrettelegging for melkesjåfør, de er nyttige også når inseminøren kommer på besøk

 

Ofte stilte spørsmål til Geno om Koronaberedskap

Kan man sende GS prøver som vanlig per post?

Svar: Det er ingen nye rutiner for innsending av GS-prøver, så disse sendes per post som normalt

 

Henter Geno seminokseemner/embryokviger på vanlig måte i disse korona tider?

Svar: Geno henter kalver som normalt.

 

Går sædruta som normalt? 

Svar: Sædruta går som normalt. Rutetider finner du her

 

Hvis du som produsent er i isolat eller karantene, hvordan skal du oppføre deg i møte med inseminerende personell?

Svar: Produsenten skal varsle inseminøren dersom noen i deres husstand er i isolat eller karantene. Helsedirektoratet har vurdert at produsenter som er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene kan stelle sine egne dyr, såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene. Smitte kan forebygges ved

  • sosial distansering; å ikke jobbe sammen med røkter eller annet personell og å holde 2 meters avstand til alle som må inn på gården, for eksempel seminpersonell
  • god håndhygiene gjennom grundig handvask med såpe
  • god hostehygiene ved å hoste i ermet
  • å rengjøre berøringspunkter som besøkende kan komme i kontakt med

Du kan lese mer om dette her

 

Hvilke symptomer kjennetegner covid-19?

Svar: Les om dette på nettsidene til Folkehelseinstituttet her

 

Hva er forskjellen på å være i isolat og karantene?

Svar: Hjemmekarantene gjelder for personer som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering gjennom enten nærkontakt til person som har fått påvist covid-19 eller personer som har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene.

 

Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus.

 

Du kan lese mer om dette her

 

Hvilket ansvar har produsenten for seminpersonell ved inseminering uten assistanse?

Svar: Standardrutiner for helse-miljø-sikkerhet (HMS) skal følges. Dersom HMS ikke kan ivaretas ved inseminering alene, skal inseminøren ha assistanse.

 

Bør jeg som inseminerende personell bruke munnbind under semintjeneste i fjøs?

Svar: Geno anser det som ikke hensiktsmessig for inseminerende personell å bruke munnbind i denne situasjonen, men understreker viktigheten av å holde avstand til andre og god håndhygiene.


Til toppen