Gå til Tekst
Gå til Tekst

Store Ree seminstasjon


Ekebergveien 54
2335 Stange
Telefon: 950 20 600
Faks: 62 52 06 02

Om Store Ree seminstasjon

Genos seminstasjon Store Ree ligger i Stange kommune i Hedmark. Anlegget består av et elite-/ungoksefjøs, fire venteoksefjøs, et bufferfjøs og en gammel ærverdig hovedbygning.

Store Ree seminstasjon

Driftsbygningen med elite-/ungokseoksefjøset er plassert på selve gårdstunet, mens venteokseanlegget ligger om lag en kilometer unna.

Etter en omfattende ombygging av driftsbygningen i 2005-2006 består denne nå av et fjøs med plass til 18 eliteokser og 60 ungokser samt et uttaksrom for sæd med eget visningsrom for publikum. Her er det også kontorer, et nytt og moderne laboratorium med ekspedisjon, sædlager og lager for utstyr tilknyttet seminvirksomheten.

 

Sæddistribusjonen for region øst og deler av region vest har utgangspunkt Store Ree.

Venteokseanlegget

Venteokseanlegget i Store Ree-marka består av fire fjøs, hvert av dem med plass til 128 venteokser, en plansilo, en 400 kvadratmeter stor plasthall for halm, strø, maskiner og utstyr, et servicebygg, samt et bufferfjøs med plass til 48 okser. Bufferfjøset skal fange opp svingninger i dyretallet ved anlegget og ta vare på syke og skadde dyr. I tillegg sluses dyr til slakt gjennom dette fjøset.

Smittesikring

Store Ree seminstasjon har smittesikring basert på forskjellige tiltak. Blant disse er besøkskontroll, karantene etter utenlandsopphold, smittesluser etc. I løpet av oppholdet på Store Ree og i venteokseanlegget går oksene gjennom mange helsekontroller og det blir tatt prøver av dem ved forflytninger for å utelukke smitte og sykdommer. 

EU-godkjenning

Seminstasjonen er EU-godkjent, noe som innebærer at Geno kan eksportere sæd til EU og mange tredjeland. Dette medfører at oksenes helsetilstand må overvåkes i følge EU-direktiv 88/407.

Øvrige bygg og areal

Store Ree har 670 dekar dyrket jord og omlag 2 900 dekar skog og utmark. 

 

Hovedbygningen fra 1854 er restaurert slik at den har fått omtrent sitt opprinnelige utseende. Bygningen er på 355 kvadratmeter i to fulle etasjer. 

 

Norsk Seminmuseum er plassert i det gamle stabburet på gården. Dette ble åpnet i desember 1993 og inneholder en mengde gjenstander knyttet til utviklingen av kunstig sædoverføring. Et bildegalleri med portretter av pionerene innenfor dette området kan også beskues her.

 

Last ned brosjyre og les mer om Store Ree seminstasjon her

 

Ønsker du å besøke Store Ree, ta kontakt med Genos kundesenter på telefon 950 20 600 eller post@geno.no.


Til toppen