Gå til Tekst
Gå til Tekst

Genos hovedkontor


Storhamargata 44
2317 Hamar
Telefon: 95 02 06 00
Genos hovedkontor

Genos nye hovedkontor er plasssert i den gamle melkefabrikken (Nestlé) ved Mjøsas bredd i Hamar. Datterselskapene Geno Global og Cryogenetics holder også til i det samme anlegget.

Norsvin og datterselskapet Norsvin Topig samt TYR flyttet også sine kontorer til Melkefabrikken samme dag som Geno. Dermed er den lenge planlagte samlokaliseringen av de tre avlsselskapene et faktum.


Til toppen