Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno-profil

Genos profil

Genos profilmanual og retningslinjer for grafisk produksjon er utarbeidet i henhold til våre verdier «ambisiøs», «profesjonell» og «inspirerende». En enhetlig visuell profil er viktig for Genos identitet og for å bygge et sterkt og gjenkjennende merke.

Profimanualen er et arbeidsverktøy for dem som er involvert i utvikling og implementering av Genos visuelle kommunikasjon. Hensikten er å sikre gjenkjennelse av Geno for kunder, ansatte, eiere, samarbeidspartnere og leverandører.  

 

I 2014 tok vi i bruk Geno sin nye profil over hele verden. Målet var, og er fortsatt, å formidle samme klare og utvetydige bilde av Geno – «world wide». 

Logo for skjermbruk

Genos hovedlogo skal benyttes i alle sammenhenger der det er praktisk mulig. Denne logoversjonen er den eneste tillatte versjonen. Den skal gjengis med logooriginaler (egne filer), og det er ikke tillatt
å lage avvikende sammenstillinger. 

Visjon – payoff

Genos visjon (payoff/navneforsterker) finnes på norsk og engelsk.

  • For bruk i Norge: «Avler for bedre liv»
  • For bruk i øvrige land: «Breeding for better lives».

Visjonen er utarbeidet som en designoriginal og er et fast og definert designelement. Ved bruk av visjonen skal designoriginal alltid benyttes – det er ikke tillatt å sette opp egne versjoner av visjonen. Unntak er når den er del av en løpende tekst.

Profilerende bilder

De profilerende bildene skal forsterke Genos verdier som profesjonell, ambisiøs og inspirerende. Samtidig skal de bidra til å danne et enhetlig og sterkt bilde av organisasjonens identitet. Bilder av okser, kuer og kalver finnes med sort og hvit bakgrunn. I tillegg finnes bilder med transparent bakgrunn (se eksempel på toppen av artikkelen).

NRF-profil

Ny internasjonal NRF-profil ble tatt i bruk i 2016

 

 


Til toppen