Gå til Tekst
Gå til Tekst
Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Avdelingen for forskning og utvikling i Geno har som hovedansvar å drive forskning, utvikling og implementering innen avl, genetikk og reproduksjon.

Utvikling av avlsarbeidet innebærer forbedring av statistiske modeller og inkludering av ny teknologi, samt forskning og implementering av nye fenotyper i avlsverdiberegningene. I tillegg har gruppa ansvar for forskning innen reproduksjon både på hunndyr og hanndyr for å bedre fruktbarheten hos NRF ytterligere.

Forskning og utvikling i Geno

Avdelingen som jobber med forskning og utvikling i Geno består av 11 forskere med mastergrad eller doktorgrad innen avl og genetikk, veterinær, fysikk, matematikk og statistikk og bioinformatikk. Avdelingens forskere er lokalisert på hovedkontoret til Geno på Hamar, fakultet for biovitenskap, husdyrvitenskap og akvakultur på NMBU.

Pågående prosjekter

Implementering av embryoproduksjon og -teknologi i avlsarbeidet for NRF er et stort pågående prosjekt som startet opp i 2017, som har som mål å øke avlsframgangen.

 

Les mer om embryoprosjektet her

 

Et annet pågående prosjekt er bedre utnyttelse av genotypeinformasjonen som blir benyttet i avlsverdiberegningene. I tillegg jobbes det kontinuerlig med å forbedre statistiske modeller for ulike egenskaper, samt innhenting av data og utvikling av nye fenotyper fra blant annet melkerobot og aktivitetsmåler.

Samarbeid med andre institusjoner

Geno er involvert i flere samarbeidsprosjekter innen avl, kvantitativ genetikk, molekylær genetikk, reproduksjon og bioteknologi. Blant samarbeidspartnere er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), samt andre norske og internasjonale universiteter, avlsorganisasjoner og forskningsinstitutt.

 

Geno sin investering i forskning og utvikling har resultert i flere bioteknologiske selskap hvor Geno har fullt eller delvis eierskap, for eksempel SpermVital og Cryogenetics.

 

Her finner du en oversikt over vitenskapelige artikler der forskere i Geno har vært hovedforfatter/medforfatter:


Til toppen