Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genos virksomhet

Genos virksomhet

På Genos oksestasjon Store Ree i Stange produseres det årlig 1,2 millioner doser NRF-sæd. Genos testingsstasjon for ungokser ligger i Øyer. Hovedkontoret er på Hamar.

Geno konsern har 241 ansatte. Årlig omsetning er 367 millioner kroner (tall fra 2016).

Datterselskap og tilknyttede selskaper

Geno har ett heleid datterselskap, Geno Global as. I tillegg har vi 87,85 prosent eierskap i SpermVital as og 68,56 prosent i SpermVital Invest as. Tilknyttede selskaper er Cryogenetics as (50 %), Cryo Invest as (50 %) og BioBank as (33,3 %).

 

Geno Global as er Genos eksportselskap og ansvarlig for all eksport av NRF-sæd verden over. Eksportselskapet har distribusjonsavtale med ABS i USA/Canada, Storbritannia, Italia, Tyskland, Frankrike, New Zealand og Australia. Selskapet har 90 prosent eierskap i seminselskapet Xsires i Nederland samt  en liten eierandel i tilknyttede selskap i Bosnia og Tyrkia.  

 

SpermVital as og Cryogenetics as driver utstrakt forskning og utvikling basert på Genos teknologi for frysing av storfesæd. I tillegg har selskapene utviklet egne produkter for salg. 

 

SpermVital Invest as håndterer kjøp og salg av aksjer i SpermVital as.

 

Geno SA ledergruppe

Sverre Bjørnstad

Sverre Bjørnstad

Administrerende direktør Geno SA

Mobil: 911 25 599

Lars Skramstad

Lars Skramstad

Leder Økonomi

Mobil: 918 56 285

Håvard Tajet

Leder FoU og Implementering

Mobil: 959 49 093

Lars Kristian Bredahl, forretningsutvikler

 

Lars Kristian Bredahl 

Leder Internasjonalt salg/IBD

Mobil: 908 24 075 

 

Mari Bjørke

Mari Bjørke

Leder Marketing- og kommunikasjon

Mobil: 907 78 301

Hans Storlien

 

Hans Storlien 

Leder Marked Norge 

Mobil: 951 74 047

 

Tore Søgård

Leder IT

Mobil: 911 25 596

Simon K. Reisvaag

Leder Drift og produksjon

Mobil: 995 45 488

 

Søk informasjon om øvrige personer i Geno her

 


Til toppen