Gå til Tekst
Gå til Tekst
Refusjonsrapportering

Refusjonsrapportering

Her finner du informasjon om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for å rapportere refusjon til Geno ved inseminasjonsbesøk.

Det kan rapporteres refusjon til Geno ved et inseminasjonsbesøk under følgende forutsetninger:

  • Turen må være på minst 40 km (tur – retur), korteste vei fra kontor til produsent. NB: Det skal trekkes fra 40 km på total reiselengde. Dette er en egenandel som ikke skal rapporteres til Geno.
  • Det er ikke kombinert sykebesøk og inseminasjonsbesøk hos produsenten.
  • Dersom en refusjonsberettiget reise til et sykebesøk må forlenges grunnet inseminasjon, kan forlengelsen rapporteres som refusjon til Geno.
  • Dersom en refusjonsberettiget reise til et inseminasjonsbesøk forlenges grunnet sykebesøk, kan man ikke rapportere refusjon til Geno.
  • Alle refusjonsreiser har en egenandel på 40 km. Dvs. at man må trekke fra 40 km. på alle refusjonsreiser man rapporterer til Geno. Har man avstikkere som man søker refusjon på, så har også disse en egenandel på 40 km.
  • Hvis reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra nærmeste veterinærforetak legges til grunn ved beregning av km.

Til toppen