Gå til Tekst
Gå til Tekst
Områdeansvarlige

Områdeansvarlige

Bonden står i sentrum og Geno skal tilby en semintjeneste og rådgivning innen fruktbarhet av høy kvalitet. En tett dialog med dere som inseminerer er derfor nødvendig. Nedenfor er en oversikt over mannskapet som står til deres tjeneste og geografiske ansvarsområder fra 1. juni 2017.

Markedsansvarlig Norge:  

Hans Storlien

Hans Storlien

Hovedansvarlig for semintjenesten

Kontakt: hs@geno.no – mobil 951 74 047

Områdeansvarlige: 

 

Bilde kommer!

 

Knut Ingolf Dragset
Ansvarsområde: Vestfold, Østfold, Akershus, Buskerud, Hedmark,Oppland.
Kontakt: knut.ingolf.dragset@geno.no – mobil 470 18 878

 

Inger Husveg Lassen

Inger Husveg Lassen

Ansvarsområde: Telemark, Aust- og Vest Agder, Trøndelag.
Kontakt: ihl@geno.no – mobil 911 81 222

 

Hans Willy Tuft

Hans Willy Tuft

Ansvarsområde: Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal, Nordland, Troms, Finmark.
Kontakt: hwt@geno.no – mobil: 951 32 570

 

Cedric Øglænd

Cedric Øglænd

Ansvarsområde: Rogaland.
Kontakt: cedric@geno.no – mobil 924 64 740

Har dere personalspørsmål?

(gjelder kun seminteknikere)

Det er vedtatt at en person i Geno skal være ressursperson i forbindelse med personalspørsmål. Det er Ingrid Grinden i administrasjonen som nå har denne funksjonen. I tillegg til lang erfaring har Ingrid også formell kompetanse innen dette fagområdet. Hun skal være en støtte for alle med lederansvar i Geno, og i tillegg kan hver enkelt ansatt kontakte Ingrid hvis de har spørsmål angående pensjon, AFP, forsikringer, ferie, permisjon og lover og regler tilknyttet personalspørsmål.

 

Ingrid Grinden

Ingrid Grinden

Kontakt: ig@geno.no – mobil 977 78 915.


Til toppen