Gå til Tekst
Gå til Tekst
Inseminasjon av kyr og kviger utføres av inseminører

Inseminering

Geno tilbyr melke- og kjøttfeprodusenter i Norge inseminasjon av dyra sine 365 dager i året. Kostaden med tjenesten er den samme uansett hvor i landet produsenten bor.

Inseminasjon av kyr og kviger utføres av inseminører. Disse er enten veterinærer (jobber på kontrakt), seminteknikere (ansatt i Geno) eller eierinseminører (produsenter som inseminerer i egen besetning).

 

Bøndene bestiller inseminasjon på telefon hos den lokale inseminøren. Dette må skje innenfor en angitt vakttid på morgenen (som regel før kl 10.00).

 

Sæden oppbevares i små nitrogenbeholdere (sæddunker) som inseminørene kjører med seg fra gård til gård. Dunkene etterfylles med sæd og nitrogen hver femte uke. 

 


Til toppen