Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kjøp av NRF-embryo

Kjøp av NRF-embryo

I oppstartsfasen er det seks områder som får tilgang til å kjøpe embryo fra embryoproduksjonen på Store Ree. Embryo kan bestilles hos veterinærene i de ulike områdene.

Personell som skal bli gode på å legge inn embryo må ha et visst antall repetisjoner for å opparbeide god kompetanse og få gode resultater. I oppstartsfasen, før vi har kommet i gang med full produksjon, kan vi derfor ikke tilby embryo i alle deler av landet.

Hvordan kjøpe embryo

NRF-Embryo bestilles direkte hos en av veterinærene i listen nederst på siden. 

 

 Knapp med tekst: Oversikt over alle tilgjengelige embryo (PDF)

 

Her finner du embryo-oversikten som excel-fil

 

Kontakt veterinæren i ditt område (se nederst på siden) for å høre hvilke embryoer som er tilgjengelige i dunken. 

 

Her finner du leveringsbetingelser for kjøp av sæd og embryo hos Geno

 

Etterhvert som systemene er på plass kommer vi til å presentere embryoene i oksekatalogen på web. Vi kommer også til å lage en bestillingsløsning via denne. 

Hvorfor kjøpe embryo?

Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-rasen kan tilby. Ønsker man å forbedre genetikken i besetningen sin, er kjøp av embryo den raskeste veien til målet.

 

Embryo gir deg en unik mulighet til å være med på å kunne levere fremtidens eliteokser.

Hvilke kyr bør man bruke embryo på?

Kviger vil være gode mottakerdyr. De har generelt god fruktbarhet og man kan forvente gode resultater. Bruk av embryo åpner også for en såkalt «second chance» for kyr med god reproduksjonshistorikk, men som ikke ble inseminert ved brunst. Da kan disse få en ny sjanse ved at de blir surrogatmor til en embryo-kalv.

Hva koster det?

Pris for et embryo er kr 500,- ved innlegging. Dersom det blir et vellykket resultat blir det etterfakturert kr 1500,- for oksekalv og kr 4500,- for kvigekalv når disse er født og registrert i kukontrollen.

 

Dersom du, etter å ha lagt inn et embryo, sitter igjen med en levende oksekalv, vil den da koste deg kr 2000,- pluss utgifter til veterinær for innlegg og kjøring. Sitter du igjen med en levende kvigekalv, vil den koste deg kr. 5000,- pluss utgifter til veterinær for innlegg og kjøring.

 

Blir ikke resultatet vellykket har forsøket ha kostet deg kr 500,- pluss utgifter til veterinær for innlegg og kjøring.

 

Prisen for innlegget til veterinær er kr 1000,- for første innlegg på gården og kr 500,- for påfølgende innlegg. Kjøring kommer i tillegg og varierer med kjøreavstand.

 

Jo flere embryo som legges inn per besøk, dess billigere vil det bli per embryo. For å kunne legge inn på flere dyr samtidig kan det være aktuelt med brunstsynkronisering av flere dyr som er egnet for å bære fram et embryo.

Rabatt ved kjøp av flere NRF-embryo

Fra 1. desember 2018 innføres en pakkepris ved kjøp av flere embryo på samme innlegg. 

 

Inkludert i prisen er kjøring, innlegg og selve embryoet. 

 

Synkronisering i forkant og etterfakturering basert på kalvens kjønn kommer i tillegg.

 

I tabellen nedenfor vises et priseksempel med pakkepris sammenlignet med pris på kjøp av enkeltembryo.

 

Antall embryo

4

(pakkepris)

6

(pakkepris)

8

(pakkepris)

10

(pakkepris)

Pris embryo

500 2 000 3 000 4 000 5 000

Pris innlegg

1 000 2 500 3 500 4 500 5 500

Pris kjøring

Varierer med avstand 1 600 (fastpris) 1 600 (fastpris) 1 600 (fastpris) 1 600 (fastpris)

Priseksempel sum uten rabatt  

1 500 + kjøring 6 100 8 100 10 100 12 100

Pakkepris med rabatt

  5 500 7 500 9 000 10 500

Pris per embryo (inkl. innlegg og kjøring) 

1 500 + kjøring 1 375 1 250 1 125 1 050

 

For å oppnå rabatten skal Geno ved behov kunne bestemme identiteten på opptil halvparten av embryoene i pakken. Dette for å kunne plassere ut embryo med høy avlsmessig betydning.

Embryoveterinærene

Vi har knyttet til oss seks veterinærer som har kompetanse og erfaring med embryoinnlegg. Senere, når vi er i full produksjon, vil vi lære opp nytt personell som kan dekke større deler av landet.

 

De seks veterinærene og områdene er:

Bilde av Tjerand Lunde

 

Tjerand Lunde

Område:Haugalandet og Jæren

Tlf: 930 68 000

 

 

 

 

Bilde av Marie Rathe

 

Marie Rathe

Område:Trøndelag

Tlf: 909 35 505

 

 

 

 

Bilde av Eiliv Kummen

 

Eiliv Kummen

Område:Gudbrandsdalen

Tlf: 970 10 135

 

 

 

 

Bilde av Marianne Myhrer

 

Marianne Myhrer

Område: Østfold, Akershus/Oslo, Vestfold og Buskerud sør

Tlf: 416 40 815

 

 

 

 

Bilde av Jon Hølmo

 

Jon Hølmo

Område: Romsdal med omland

Tlf: 928 26 115

 

 

 

 

Bilde av Vidar Nedrebø

 

Vidar Nedrebø

Område: Sør-Rogaland

Tlf: 416 42 502

 

 

 

 

Det er laget video av noen av NRF-kvigene på Store Ree. Her finner du en spilleliste med alle vi har video av

 

Les mer om embryo i avlsarbeidet her

 


Til toppen