Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kampanje – sommermelk

Sikre deg sommermelk fra kvalitetsdyr

Vi ønsker å bidra i dugnaden for å få mer sommermelk, og har derfor rabatt både på REDX™ og MbryO™ fra 1. mai – 15. august.

Nå kan du sikre deg gode dyr til framtidig produksjon av sommermelk.

 

Fra 1. mai til 15. august har vi 100 kr rabatt på REDX™ – kjønnsseparert NRF-sæd, og 500 kr rabatt på MbryO™ – NRF-embryo (rabatten er per embryo).

Hvorfor mer sommermelk? 

På landsbasis er melkeleveransen 25–30 prosent lavere i august og september enn i vintermånedene. I noen områder er sommerleveransene bare halvparten av vinterleveransene. Den sterke variasjonen i leveranser betyr at en må ha en betydelig overkapasitet i hele verdikjeden og påfører næringa hundretalls millioner i merkost­nader.

 

Tine premierer derfor produksjon av sommermelk med inntil 114 øre/liter i sone Fjord og fjell, mens for resten av landet er premieringen 71 øre/liter. Å produsere mer sommermelk øker lønnsomheten for både bonde og Tine. Derfor økte styret i Tine sesongdifferensieringen i basis­prisen på kumelk ytterligere fra 01.01.20.

 

Les mer om lønnsomhet og produksjon av sommermelk på Tine sine nettsider her

 

Du kan også lese om dette i Buskap 6-2019

 

Hvorfor bruke REDX™?

Bruk av REDX™ er en god måte å sikre hunndyravkom etter de beste kyrne/kvigene i besetningen, da REDX™ gir 85-90% sannsynlighet for å få kvigekalv.  Det er viktig at dyr man bruker kjønnsseparert sæd på også viser god brunst og har god fruktbarhet. Kviger gir ofte bedre resultater enn kyr. Hvis de i tillegg genotypes får man vesentlig høyere sikkerhet på avlsverdiene, og kan velge ut de beste kvigene for kjønnsseparert sæd.  

 

Tidspunkt for inseminering samt handtering av sæd er også viktig når man bruker kjønnsseparert sæd.

 

Les mer om anbefaling for bruk av REDX™ her

 

Les om rutiner ved handtering av kjønnsseparert sæd her

Hvorfor bruke MbryO™?

Ved å legge inn et embryo kan man få en kalv med høy avlsverdi fra ei ku med lav avlsverdi. Dette er derfor den raskeste måten å forbedre genetikken i egen besetning.

 

Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-rasen kan tilby.

 

De mest aktuelle dyrene å bruke embryo på er dyr som har god reproduksjonshistorikk/kviger fra linjer med god reproduksjonshistorikk, men som ikke er dyr du ønsker å rekruttere etter i besetningen. Dette kan være på grunn av f.eks. lav avlsverdi.  

 

Les mer om kjøp av MbryO™ her


Til toppen