Gå til Tekst
Gå til Tekst

Erfaringer etter syv år med SpermVital

SpermVital AS og Geno har foretatt en gjennomgang av erfaringene med produktet så langt. 

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermiene for å skape et større inseminasjonsvindu for bonden. Dette gjøres ved å immobilisere spermiene i alginat gel. Etter inseminasjon løses gelen sakte opp inne i børen og spermiene frigis i takt med oppløsningen.

Vitenskapelige studier 

SpermVital AS og Geno har foretatt en gjennomgang av erfaringene med produktet så langt. De vitenskapelige studiene og feltundersøkelser som er gjennomført viser at SpermVital-sæd og ordinær sæd gir like god drektighet når den brukes på samme måten. Forrige høst ble det også publisert en vitenskapelig studie i et internasjonalt tidsskrift som viste økt levetid for SpermVital-sæden. I denne studien erstattet én SpermVital-inseminasjon dobbeltinseminasjon med ordinær sæd

Data fra kukontrollen

Analyser av data fra kukontrollen viser at drektighetsprosenten er lavere for SpermVital-sæd enn ordinær sæd. For kviger var ikke-omløpsprosenten 75,43 prosent for ordinær sæd og 71,63 prosent for SpermVital-sæd. For kyr var ikke-omløpsprosenten 67,17 prosent for ordinær sæd og 61,86 prosent for SpermVital-sæd. Selskapet konstaterer at det er forskjell mellom analysene av kukontrolldataene og de vitenskapelige forsøkene. 

Evaluering

På bakgrunn av dette skal selskapet videreføre evalueringene med spørreundersøkelse blant Geno-medlemmer, gjennomgang av vitenskapelige studier som er gjennomført, gjennomgang av analyser av kukontrolldata og en vurdering av funnene i kukontrolldata opp mot de vitenskapelige studiene som er gjennomført. Det skal engasjeres ekspertise fra et eksternt forskningsmiljø som arbeider med medisinsk produktutvikling til å gjennomføre en slik evaluering.

 

En viktig del av evalueringen blir om det konstaterte avviket skyldes at SpermVital-sæden brukes på en annen måte enn vanlig sæd eller om avviket skyldes forskjell i produktkvalitet eller om det er andre faktorer som må vurderes. Evalueringen som gjennomføres vil danne grunnlag for reviderte anbefalinger om bruk av SpermVital-sæden og for framtidig videreutvikling av SpermVital.


Til toppen
}