Gå til Tekst
Gå til Tekst

Anbefaling ved bruk av SpermVital-sæd

Geno gir følgende anbefaling ved bruk av SpermVital-sæd.

Ved for tidlig inseminasjon

Ved mistanke om at inseminasjonstidspunktet er i tidligste laget, kan det være grunn til å bruke SpermVital-sæd (dag 1) og på den måten slippe å inseminere på nytt neste dag (dag 2). Dersom kua viser tydelig brunst på dag 3, eller senere, anbefaler vi å inseminere på nytt med ordinær sæd eller SpermVital-sæd dersom du fortsatt mener at det kan være litt tidlig.

Ikke bruk SpermVital dersom du er sent ute

Er du sent ute med insemineringen, er det ikke behov for en gradvis frigjøring av spermiene slik det skjer ved bruk av SpermVital-sæd. 

Alternativ til dobbeltinseminering etter synkronisering av kviger

Nyere forsøk har vist at en enkel inseminasjon med SpermVital på 3. dag etter behandling med hormoner (prostaglandin) ved synkronisering er et godt alternativ til dobbeltinseminasjon med ordinær sæd. Dette gjelder først og fremst kviger, da det var for få kyr i forsøket til at Geno vil anbefale tilsvarende prosedyre på kyr. Det er viktig å merke seg at dette gjelder ved synkronisering av friske kviger som er undersøkt av veterinær og er i normal syklus.

Prosedyre ved synkronisering

Synkronisering er mest aktuelt på kviger. For å få optimale resultater må dyra undersøkes før eventuell behandling. Det kan forventes brunst tredje til fjerde dag etter behandling. Vær oppmerksom på at kviger har en tendens til å komme tidligere i brunst etter slik hormoninjeksjon enn kyr. Dyr som viser tydelig brunst etter én behandling anbefales inseminert med ordinær sæd. Dyr som ikke viser brunst eller har svake/usikre brunsttegn sprøytes på nytt 11 dager etter første behandling. Kvigene kan da insemineres med SpermVital tredje dag etter siste behandling, mens kyr anbefales inseminert på tredje og fjerde dag med ordinær sæd.

Andre diagnoser

Det er ikke gjort tilsvarende forsøk ved symptomløs omløping, stille brunst, eggstokkcyster eller brunstmangel. Etter behandling av disse diagnosene anbefaler Geno fortsatt å benytte ordinær sæd både ved enkel og dobbeltinseminasjon. Veterinæren kan gi riktig anbefaling om hvordan slike dyr skal følges opp i forhold til behandlingsprosedyre og inseminasjon.


Til toppen