Gå til Tekst
Gå til Tekst
SpermVital-sæd

SpermVital-sæd

Tilbudet av SpermVital på NRF er sortert per egenskap. SpermVital-sæden er fra både nylig utgåtte eliteokser og eksisterende eliteokser. 

Spermvital-sæden produseres i siste periode av oksens produksjonsperiode. Derfor vil tilbudet være en blanding av utgåtte og eksiterende eliteokser. På denne måten får vi mindre svinn i distribusjonen som er viktig for holde kostnadene med dette produktet nede.

 

Det unike med SpermVital-teknologien er at sæden lever opp mot et døgn lenger etter inseminasjon enn ordinær sæd. Dette øker muligheten til å få kalv i kua.

Hvilke fordeler gir bruk av SpermVital?

  • Inseminasjonstidspunktet blir mindre kritisk.
  • Antall inseminasjoner per brunst kan reduseres.
  • Antall inseminasjoner per synkronisert brunst på kviger kan reduseres.

Hvilke okser har SpermVital-sæd?

NRF-elite:

Geno tilbyr SpermVital-sæd av flere NRF-eliteokser. De aktuelle eliteoksene har en anmerkning om dette i Oksekatalogen.  

Ta kontakt med inseminøren neste gang du har behov for SpermVital-sæd av NRF 

Kjøttfe ungokser:

Geno tilbyr SpermVital på et utvalg ungokser av kjøttfe.

Kjøttfe-dosene må spesialbestilles via Genos nettbutikk i oksekatalogen.

Hva koster SpermVital-sæden?

Doseprisen for SpermVital-sæd er 100 kroner høyere enn for ordinær sæd (gjelder både NRFog kjøttfe). Dette fordi produksjon av sæd med denne teknologien er mer ressurskrevende enn produksjon av ordinær sæd.

 

Les om Genos anbefaling for bruk av SpermVital-sæd her 

 

Fakta om SpermVital-sæd

 

Her kan du lese om erfaringer etter syv år med SpermVital


Til toppen