Gå til Tekst
Gå til Tekst

Priser på import av kjøttfesæd/kjøttfeembryo via Geno

For privatimport gjennom Geno gjelder følgende:

Import av sæd

Kr per dose Importkostnad Arbeidshonorar Geno
Import initiert av TYR – alle raser Innkjøpspris + 185,-    
Forhåndsbestilte doser (ønsket av enkeltprodusenter) i samsending med Geno sine importer Innkjøpspris + 185,-    
Forhåndsbestilte doser (ønsket av enkeltprodusenter) i egne forsendelser under 50 doser – gradering på 25 Innkjøpspris + 185,- 8000,  2500,-
Forhåndsbestilte doser (ønsket av enkeltprodusenter) i egne forsendelser over 50 doser Innkjøpspris + 185,-    

 

Import embryo – minimum 10 embryo Kr per embryo Kr per sending
Import ompakking og distribusjon Innkjøpspris + 900,-  
Import og distribusjon   2500,- + importkostnader

Til toppen