Gå til Tekst
Gå til Tekst
Priser – sæd og inseminering

Priser – sæd og inseminering

Styret i Geno vedtar pris på sædkategoriene. Prisene ble sist endret 1. juli 2017. 

Priskategoriene er som følger:

Sæd – pris per dose

1. Tilbudsokser NRF-elite

80,-

2. NRF-elite t.o.m. avlsverdi 25

105,-

3. NRF-elite med avlsverdi 26 t.o.m. 30

140,-

4. NRF-elite med avlsverdi 31 t.o.m. 35

170,-

5. NRF-elite med avlsverdi 36 t.o.m. 40

210,-

6. NRF-elite med avlsverdi 41 t.o.m. 45

250,-

7. NRF-elite med avlsverdi over 45

290,-

8. Kjønnsseparert sæd av NRF

450,-

9. Kjøttfe ungokser

187,-

10. Kjøttfe eliteokser

260,-

11. Telemarksfe

190,-

12. Sidet Trønder- og Nordlandsfe (STN)

190,-

13. Andre gamle raser

190,-

Oppgitte sædpriser gjelder for medlemmer i Geno. 
For ikke-medlemmer er doseprisen kr 25,- høyere for alle raser unntatt Sidet Trønder- og Nordlandsfe og Telemarksfe.  

 

Tillegg for SpermVital-sæd: Kr 100,- per dose.

 

Importsæd prises individuelt. Se omtale for hver enkelt okse i Oksekatalogen.

 

Registrering av seminnummer: kr 250,- per okse.

 

Priser på import av kjøttfesæd/kjøttfeembryo via Geno

Inseminering

Utført av semintekniker

325,-

Utført av veterinær

355,-

Rabatt ved sammenfallende inseminasjoner

100,-

Reduksjon i takst ved kombinert veterinærbesøk

(faktureres av veterinær)

100,-

*Rabatt på inseminasjon av kviger for medlemmer av Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen

40,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (semintekniker)

215,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (veterinær) 

230,-

Drektighetskontroll utført av semintekniker

45,-

Drektighetskontroll utført av veterinær

80,-

Tillegg for lørdager, per besøk (inkl 24.12 og 31.12)

80,-

Tillegg for søn- og helligdager (per besøk)

160,-

Tillegg for 1. juledag, 1. nyttåsdag, 1. påskedag, 17. mai (per besøk)

290,-

Ekspedisjonsgebyr ved spesialbestilling av sæd via Genos oksekatalog

300,-

Ekspedisjonsgebyr ved spesialbestilling av sæd på telefon

600,-

** Gebyr per dyr i fjøs der det ikke er tilrettelagt for inseminasjon

200,-

Oppgitte priser gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer i Geno.

 

* Medlemmer av Kukontrollen får rabatten fratrukket på fakturaen fortløpende. Medlemmer av Storfekjøttkontrollen får rabatten utbetalt i januar påfølgende år.

 

**Gebyret blir effektuert i de tilfellene der dyret går løst (ikke fiksert) samtidig som bonden ikke er til stede for å hjelpe inseminøren med fikseringen.


Til toppen