Gå til Tekst
Gå til Tekst
Priser – sæd og inseminering

Priser – sæd og inseminering

Styret i Geno vedtar pris på sædkategoriene. 

Priskategoriene er som følger:

Sæd – pris per dose

1. Tilbudsokser NRF-elite

90,-

2. NRF-elite t.o.m. avlsverdi 14

135,-

3. NRF-elite med avlsverdi 15 t.o.m. 19

185,-

4. NRF-elite med avlsverdi 20 t.o.m. 24

235,-

5. NRF-elite med avlsverdi 25 t.o.m. 29

285,-

6. NRF-elite med avlsverdi 30 t.o.m. 34

335,-

7. NRF-elite med avlsverdi over 34

385,-

8. Kjøttfe ungokser

247,-

9. Kjøttfe eliteokser

320,-

10. kjøttfe bruksokse

285,- 

11. Telemarksfe

200,-

12. Sidet Trønder- og Nordlandsfe (STN)

200,-

13. Andre gamle raser

200,-

Oppgitte sædpriser gjelder for medlemmer i Geno. 

For ikke-medlemmer er doseprisen kr 25,- høyere for alle raser unntatt Sidet Trønder- og Nordlandsfe og Telemarksfe.  

 

Tillegg for REDX – kjønnsseparert sæd på NRF: kr 250,- 

 

Les mer om REDX – kjønnsseparert sæd på NRF her

 

Tillegg for SpermVital-sæd: Kr 120,- per dose.

 

Les om kjøp av NRF-embryo her

 

Importsæd prises individuelt. Se omtale for hver enkelt okse i Oksekatalogen.

 

Registrering av seminnummer: kr 250,- per okse.

 

Priser for privat import av sæd og embryo via Geno

Inseminering

Utført av semintekniker

335,-

Utført av veterinær

365,-

Rabatt ved sammenfallende inseminasjoner

100,-

Reduksjon i takst ved kombinert veterinærbesøk

(faktureres av veterinær)

100,-

*Rabatt på inseminasjon av kviger for medlemmer av Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen

40,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (semintekniker)

215,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (veterinær) 

230,-

Drektighetskontroll utført av semintekniker

45,-

Drektighetskontroll utført av veterinær

80,-

Tillegg for lørdager, per besøk (inkl 24.12 og 31.12)

80,-

Tillegg for søn- og helligdager (per besøk)

160,-

Tillegg for 1. juledag, 1. nyttåsdag, 1. påskedag, 17. mai (per besøk)

290,-

Ekspedisjonsgebyr ved spesialbestilling av sæd via Genos oksekatalog

450,-

** Gebyr per dyr i fjøs der det ikke er tilrettelagt for inseminasjon

200,-

Oppgitte priser gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer i Geno.

 

* Medlemmer av Kukontrollen får rabatten fratrukket på fakturaen fortløpende. Medlemmer av Storfekjøttkontrollen får rabatten utbetalt i januar påfølgende år.

 

**Gebyret blir effektuert i de tilfellene der dyret går løst (ikke fiksert) samtidig som bonden ikke er til stede for å hjelpe inseminøren med fikseringen.


Til toppen