Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nøyaktighet viktig ved inseminering med kjønnsseparert sæd

Ved kjønnsseparering blir spermiene utsatt for større belastninger enn ved produksjon av ordinær sæd. Dette fører til at sæden kan være litt mindre levedyktige etter frysing og tining.

Siden prosessen med sortering tar så lang tid, velger man å standardisere inseminasjonsdosen til to millioner spermier, noe som er et betydelig lavere antall enn i en vanlig dose (12 millioner spermier).

 

De nevnte faktorene har betydning for drektighetsresultatet, og fra utlandet vet vi at det i beste fall er 10-15 prosent lavere drektighet etter kjønnsseparert sæd i forhold til ordinær sæd. Dette samsvarer med tilsvarende resultater ved bruk av kjønnsseparert sæd i Norge.

Noen råd som kan bidra til et godt resultat

Tining

Optimal tining foretas ved hurtig overføring av strået fra nitrogenbeholderen til termos med vann som holder 36-38°C. Strået må ligge i tinevannet i minimum 60 sekunder, dette for at sæden skal oppnå samme temperatur som tinevannet.

 

Flytting av strå eller canister/goblett fra en dunk til en annen, må ikke fortas!

Opphold i termosen

Under visse praktiske omstendigheter er det nødvendig at strået blir liggende i tinevannet noen minutter, for eksempel ved bruk av felles spesialdunk.

 

Strået må aldri ligge i termosen mer enn 45 minutter!

 

Ved tining av 2-3 strå samtidig må en sørge for at vannet holder ca 37°C. Ved lavere utgangstemperatur vil tinetemperaturen i termos uten termostat synke til under 33°C. Dette er skadelig for sæden. I termos uten termostat må en aldri tine mer enn 3 strå på en gang.

 

Etter tining må temperaturen holdes på dette nivået til sæden er deponert i kua. Tiden fra tining til inseminatoren er plassert i hunndyrets skjede må være så kort som det er praktisk mulig å få til.

Inseminasjon

Fordi sæden har blitt utsatt for hardere behandling enn den ordinære sæden, må vi anta at levetiden til spermiene er kortere enn vanlig. Derfor er det viktig at sæden blir behandlet optimalt under tining og inseminasjon.

 

Tidspunktet for inseminasjon vil også kunne ha betydning. Det er viktig at man ikke inseminerer for tidlig i brunsten. Det er generelt viktig at dyr som insemineres med kjønnsseparert sæd viser god brunst og har god fruktbarhet. Kviger vil kunne gi bedre resultat enn kyr nettopp fordi tidspunktet for optimal inseminasjon er enklere å bestemme på kvigene, som har litt kortere brunst enn kyr.


Til toppen