Gå til Tekst
Gå til Tekst
REDX™ – Kjønnsseparert NRF-sæd

REDX™ – Kjønnsseparert NRF-sæd

REDX™ er Genos egenproduserte kjønnsseparerte sæd som vi kun tilbyr på NRF. 

Kjønnsseparering av sæd krever i utgangspunktet svært god sædkvalitet for å lykkes. Derfor kan kjønnsseparert sæd kun tilbys etter enkeltokser med særlig god sædkvalitet. Derfor tilbyr vi kjønnsseparert sæd på et utvalg okser, som grupperes innenfor viktige egenskaper. 

 

Oversikt over okser som vi tilbyr kjønnsseparert sæd på finner du i Genos oksekatalog på web under fanen «Kjønnsseparert sæd»

Tilgjengelighet i beholder

Alle inseminører med stor etterspørsel etter REDX™ får dette utdelt direkte i beholder.

 

I de områdene som ikke får utlevert REDX™, kan de som ønsker det etterspørre dette hos inseminør og få utdelt noen doser fra sædruta. 

 

Ved ønske om spesifikke okser som ikke er tilgjengelig på ruta må disse spesialbestilles. Det gjøres på vanlig måte via oksekatalogen på web og man må betale ekspedisjonsgebyr.

Hvilke dyr bør jeg bruke kjønnsseparert sæd på?

Det er viktig å velge ut riktige dyr å bruke kjønnsseparert sæd på for best mulig resultat. 

 

Vi anbefaler å bruke kjønnsseparert sæd på:

  • Dyr som viser god brunst og har god fruktbarhet
  • Genotypede dyr med høy avlsverdi
  • Antatt gode kviger
  • Kviger gir ofte bedre resultat enn kyr

Vi anbefaler ikke å bruke kjønnsseparert sæd på:

  • Høytytende kyr, da det kan være krevende å få kalv i disse
  • Ved inseminasjon tidlig etter kalving
  • Dyr som ikke viser god brunst eller har dårlig fruktbarhet
  • Dyr som er synkronisert (hormonbehandlet)

Det er spesielt nyttig i forbindelse med kvotekjøp og oppbygging av besetningen. Bruk av kjønnsseparert sæd gir rikelig tilgang på gode kviger.

Det kan også åpne for å bruke mer kjøttfesæd på de antatt dårligste dyra i besetningen.

Tidspunkt for inseminering

Tidspunktet for inseminering vil ha betydning for drektighetsresultatet ved bruk av REDX™, fordi levetiden til spermiene er kortere enn vanlig. Det er viktig at man ikke inseminerer for tidlig i brunsten og at dyr som insemineres med kjønnsseparert sæd viser god brunst og har god fruktbarhet.

 

Det er viktig å være ekstra nøye med tiningsrutiner og unngå nedkjøling mellom handtering og inseminering.

 

Rutiner ved handtering av kjønnsseparert sæd kan du lese mer om her

 

Kjønnsseparert sæd fra andre raser

Vi tilbyr også noe kjønnsseparert sæd fra andre raser enn NRF. Disse må spesialbestilles via Genos oksekatalog.

 


Til toppen