Gå til Tekst
Gå til Tekst
REDX™ – Kjønnsseparert sæd

REDX™ – Kjønnsseparert sæd

REDX™ er Genos egenproduserte kjønnsseparerte sæd som vi kun tilbyr på NRF. Foreløpig må denne sæden spesialbestilles.

Kjønnsseparering av sæd krever i utgangspunktet svært god sædkvalitet for å lykkes. Derfor kan kjønnsseparert sæd kun tilbys etter enkeltokser med særlig god sædkvalitet. Derfor tilbyr vi kjønnsseparert sæd på et utvalg okser, som grupperes innenfor viktige egenskaper. 

 

Oversikt over okser som vi tilbyr kjønnsseparert sæd på finner du i Genos oksekatalog på web

Hvilke dyr bør jeg bruke kjønnsseparert sæd på?

Det er viktig å velge ut riktige dyr å bruke kjønnsseparert sæd på for best mulig resultat. 

 

Vi anbefaler å bruke kjønnsseparert sæd på:

  • Dyr som viser god brunst og har god fruktbarhet
  • Genotypede dyr med høy avlsverdi
  • Antatt gode kviger
  • Kviger gir ofte bedre resultat enn kyr

Vi anbefaler ikke å bruke kjønnsseparert sæd på:

  • Høytytende kyr, da det kan være krevende å få kalv i disse
  • Ved inseminasjon tidlig etter kalving
  • Dyr som ikke viser god brunst eller har dårlig fruktbarhet
  • Dyr som er synkronisert (hormonbehandlet)

Det er spesielt nyttig i forbindelse med kvotekjøp og oppbygging av besetningen. Bruk av kjønnsseparert sæd gir rikelig tilgang på gode kviger.

Det kan også åpne for å bruke mer kjøttfesæd på de antatt dårligste dyra i besetningen.

REDX™ – Genos egenproduserte kjønnsseparerte sæd

Geno var den første i verden til å signere avtale med Genus ABS om å kjøpe deres nye og patenterte teknologi, IntelliGen®, for kjønnsseparering. Genus ABS har brukt over sju år på å utvikle denne teknologien, som er mer skånsom mot sæden enn andre lignende metoder.

 

I desember 2017 stod et nytt laboratorium på Store Ree klart. Vi har to separeringsbord med en kapasitet på 100 doser per bord per skift. Prosessen tar om lag seks timer. Det er derfor mulig å produsere 400 doser per dag. 

Hvordan fungerer teknologien?

Teknologien er basert på laseroptikk. Det tilsettes et fargestoff i sæden som gjør at X-celler og Y-celler (hun- og hanceller) får forskjellig fargetone. Dette er fordi X-celler, som er 3,8% tyngre, absorberer mer farge enn Y-celler. Cellene kjøres da gjennom en kanal der de må passere en laser enkeltvis. Laseren klarer å skille mellom X- og Y-celler på fargetonen og immobiliserer Y-cellene ved å kappe av deler av «hodet». Både immobiliserte og levende celler blir med videre, men da er om lag 85-90% av de levende cellene X-celler.

 

Sæden gjennomgår deretter en etterprosessering før den blir fylt på strå og fryst ned på flytende nitrogen. Deretter går noen av stråene fra hver batch gjennom en grundig kvalitetskontroll. Antall spermier i strået med kjønnsseparert sæd er 2 millioner, mot 15 millioner i strå med vanlig sæd.

 

bilde av Sorteringsbord på kjønnssepareringslaboratoriet.

Sorteringsbord på kjønnssepareringslaboratoriet. 

Kvalitetskontroll

Under kvalitetskontrollen testes antall levende, raskt progressive bevegelige celler i stråene samt at de levende cellene gir kvigekalver. For å teste dette må vi ta en DNA-analyse.

 

DNA fra de levende cellene blir renset, ekstrahert og kopiert med en avansert PCR-teknologi. Med denne teknikken kopieres DNA-koden vi ønsker å finne til mange kopier.

 

Det utføres deretter kompliserte beregninger i etterkant for å bekrefte hvor mange prosent levende celler vi har i strået og hvor mange prosent av de levende cellene som gir kvigekalv. Dette gir da et tall på renhet på stråene. Er renheten for dårlig blir ikke disse stråene distribuert ut på markedet.

 

Geno har et mål om å levere den beste sædkvaliteten ut til produsentene, både nasjonalt og internasjonalt. Denne kvalitetskontrollen er Genos garanti for kvaliteten på produktet.

Må spesialbestilles 

Vi er i oppstartfasen av produksjon for øyeblikket. Foreløpig må derfor all kjønnsseparert sæd spesialbestilles. Etterhvert som vi øker lageret av doser, vil om lag halvparten av sæddunkene rundtom i landet få påfylling av REDX™ via sædruta på samme måte som de får med ordinære doser.

 

Hvilke dunker som får påfyll av kjønnsseparert sæd på samme måte som ordinær sæd, er basert på historisk forbruk av sæd fra beholder og antall GS-analyser levert fra området.

 

Når vi går over til å distribuere REDX™ på samme måte som ordinær sæd, må fortsatt de som ikke får sæden i dunken spesialbestille sæd. Dette gjøres enten via forhåndsbestilling til inseminør, eller direkte i oksekatalogen. Når dette blir mulig faller ekspedisjonsgebyret bort, så det blir lik pris for alle. Hvis man bestiller andre spesialbestillingsprodukter i tillegg til REDX, blir det ekspedisjonsgebyr som vanlig.

Kjønnsseparert sæd fra andre raser

Vi tilbyr også noe kjønnsseparert sæd fra andre raser enn NRF. Disse må spesialbestilles via Genos oksekatalog, og vil også beholde ekspedisjonsgebyret etter at dette faller bort for REDX™.

 

Les også:

Nøyaktighet viktig ved tining av kjønnsseparert sæd 


Til toppen