Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kjønnsseparert sæd

Kjønnsseparert sæd

Geno har tilbud av kjønnsseparert storfesæd av melkeraser. 

Kjønnsseparert sæd av melkeraser bør benyttes til dyr som viser god brunst, og aller helst til antatt gode kviger. Dette er ikke minst aktuelt i forbindelse med kvotekjøp og oppbygging av besetningen, da bruk av kjønnsseparert sæd gir rikelig tilgang på gode kviger samtidig som det åpnes for å bruke mer kjøttfesæd på resten av besetningen.

Krever god sædkvalitet

Ved bruk av kjønnsseparert NRF-sæd ligger drektighetsprosenten i gjennomsnitt 13 prosent lavere enn ved bruk av vanlig NRF-sæd. Dette skyldes blant annet at antall spermier i strået med kjønnsseparert sæd er 2 millioner, mot 15 millioner i strå med vanlig sæd. Sjansen for å få kvigekalv ligger på cirka 90 prosent. Dette gir også noe lettere kalvinger.

 

Kjønnsseparering av sæd krever i utgangspunktet svært god sædkvalitet for å lykkes. Derfor kan kjønnsseparert sæd kun tilbys etter enkeltokser med særlig god sædkvalitet. Dette er imidlertid en større utfordring hos kjøttfe, da seleksjon for sædkvalitet hos kjøttfeokser ikke har vært så sterk som den har vært hos NRF.

Anbefales ikke til høytytende kyr

Det kan være krevende å få kalv i høytytende kyr, derfor anbefales det ikke å bruke kjønnsseparert sæd til disse. Dette er spesielt ugunstig ved inseminasjon tidlig etter kalving.

Produksjon og logistikk

Dagens system for kjønnsseparering er krevende med tanke på logistikk. Kjønnssepareringen skjer hos det engelske seminselskapet Cogent. Selskapet har utviklet en fortynningsvæske som gjør at sæden kan sendes til England for separering umiddelbart etter sæduttak på Store Ree eller Hallsteingård.

 

Separeringen starter samme dag og resulterer i et ulikt antall doser avhengig av sædkvaliteten. NRF-oksene gir i gjennomsnitt 250 doser kjønnsseparert sæd per uttak, med en rekord på 700 doser. Dosene må stå i karantene en måned før de er tilgjengelige på det norske markedet.

 

Dagens praksis er at Geno sender sæd til England en gang i måneden. 

Må spesialbestilles

Mange synes kanskje at kjønnsseparert sæd bør vært tilgjengelig direkte fra dunkene til inseminørene. Det er imidlertid flere ulemper enn fordeler med dette. Geno har til en hver tid et relativt lite antall kjønnsseparerte doser på lager. Med 750 sædbeholdere fordelt over hele landet er det vanskelig å fordele disse dosene riktig ut fra dagens system.

 

Ved bestilling av kjønnsseparert sæd garanterer Geno for dosen helt til inseminasjonen er utført. Denne distribusjonsmetoden fører til redusert svinn og gjør at Geno kan holde en lavere pris på produktet enn om vi måtte kalkulere inn svinnet i doseprisen. Et system lever imidlertid bare til det avløses av noe bedre. I framtida vil Geno kanskje bli i stand til å distribuere sæd mer effektivt enn i dag.

 

Les også:

Nøyaktighet viktig ved tining av kjønnsseparert sæd

 


Til toppen