Gå til Tekst
Gå til Tekst
Heatime på kviger

Heatime på kviger

Med den raske avlsframgangen Geno oppnår framover, blir det utvilsomt mer og mer aktuelt med økt fokus på kviger.

Mange produsenter benytter separate kvigebinger/kvigefjøs som ikke besøkes ofte nok til å kunne opprettholde tilfredsstillende brunstkontroll. Produsenten vil kunne bomme på riktig inseminasjonstidspunkt på lovende kviger, noe som går ut over økonomien.

 

Heatime RuminAct er et ypperlig og sikkert hjelpemiddel som varsler brunst og som også foreslår det mest gunstige tidspunkt for inseminering. Ved normalt oppdrett bør kvigene være de enkleste dyrene i en besetning å få drektige. Heatime observerer dine mest verdifulle dyr 24 timer i døgnet.

Inseminasjon av kviger er god investering

Noen produsenter benytter gardsokse til å bedekke kvigene, noe som medfører uforutsigbarhet på resultatet, og ikke minst på HMS-forholdene i fjøset. En gardsokse er i gjennomsnitt 15 avlsverdipoeng dårligere enn en eliteokse i samlet avlsverdi. I tillegg vet man lite om hvilke egenskaper den enkelte gardsdokse nedarver. Dette vil mest sannsynlig gå utover kvaliteten på avkommene, som dermed ikke oppnår den avlsmessige drahjelpen Geno sine veldokumenterte eliteokser gir.

 

Siden kvigene i gjennomsnitt er de avlsmessig beste dyrene i besetningen, er også kvigene de viktigste dyrene å få inseminert. Utstyrer man dem med aktivitetsmålere og inseminerer dem, investerer man både i effektiv avlsmessig framgang og i sikkerhet på fjøset. Både okse og røkter kan feile og miste en brunst, mens Heatime aldri tar pause.

 

Aktivitetsmåler gunstig på kviger 

Kviger viser ofte veldig godt brunst, noe som gjenspeiles i aktivitetsmålinger. Utslag på brunstalarmene fra Heatime blir tydelige, og gir høy sannsynlighet for å få derktighet etter 1,2-1,5 insemineringer i snitt.

 

Med Heatime RuminAct aktivitetsmåler er det mulighet for å lage opp til 10 ulike grupper: Kyr, kviger, diverse binger etc. Det er et frittstående system med god rekkevidde. Det kan brukes selv om kyr og kviger står i forskjellige fjøs, om disse ligger innenfor antennesignalenes rekkevidde på 500 x 200 meter (signalene går igjennom tre- og betongvegger. Les mer om dette her). Heatime kan også kobles til bilbatterier og brukes på beite/seter.

Tilgang til Heatime på PC/Mac, mobil og nettbrett

Nå er det også mulig å få tilgang til Heatime-boksen via PC/Mac, mobil og nettbrett. Verktøyet er gratis.

 

HealthyCow 24 (HC24) gir deg blant annet mulighet til å registrere dato for inseminering, drektighetskontrollresultater og kalvingsdato. Heatime RuminAct-boksen blir oppdatert i forhold til disse registreringene.

 

Les mer om hvordan du bruker programmet HC24 her

 

Les også:

Hvorfor benytte aktivitetsmåler?

Erfaringer fra Heatime-brukere


Heatime-teamet hjelper deg!

Geno er eneforhandler av Heatime aktivitetsmåler i Norge. Ring en av våre salgskonsulenter hvis du ønsker råd og veiledning:

Inger Husveg Lassen

Salgskonsulent område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Telefon: 911 81 222

Salgskonsulent område midt og nord:
Harald Kleiva
Telefon: 952 89 375

Kristin Mengshoel

Heatime-ansvarlig og salgskonsulent område øst:
Kristin Mengshoel
Telefon: 954 45 784

IT-support:

Stein Rune Eriksen

Telefon: 907 78 303


Til toppen