Gå til Tekst
Gå til Tekst
Heatime på Ammeku

Heatime på Ammeku

Ammekubesetninger har vanligvis konsentrert inseminering. Da er god brunstkontroll viktig for å oppnå ønsket kalvingsintervall. Heatime er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet.

Heatime fungerer like bra på kjøttfe som på melkekyr til tross for at kjøttfe er roligere under brunsten. I noen besetninger lønner det seg derfor å redusere grensen for brunstalarm (gjelder spesielt for Hereford).


Heatime er et godt alternativ for produsenter som ønsker å bytte ut avlsoksen med semin og vil være nyttig for effektivt å oppnå avlsmessig framgang i besetningen. I motsetning til bruk av avlsokse, gir inseminering  en forventet kalvingsdato, som igjen gir mulighet for bedre oppfølging omkring kalving.

 

Tilgang til Heatime på PC/Mac, mobil og nettbrett

Nå er det også mulig å få tilgang til Heatime-boksen via PC/Mac, mobil og nettbrett. Verktøyet er gratis.

 

HealthyCow 24 (HC24) gir deg blant annet mulighet til å registrere dato for inseminering, drektighetskontrollresultater og kalvingsdato. Heatime RuminAct-boksen blir oppdatert i forhold til disse registreringene.

 

Les mer om hvordan du bruker programmet HC24 her

 

Hvorfor benytte aktivitetsmåler?

 

Har du en liten besetning med inntil 20 mordyr – les om Heatime Junior her 

 

 


Heatime-teamet hjelper deg!

Geno er eneforhandler av Heatime aktivitetsmåler i Norge. Ring en av våre salgskonsulenter hvis du ønsker råd og veiledning:

Inger Husveg Lassen

Salgskonsulent område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Telefon: 911 81 222

Salgskonsulent område midt og nord:
Harald Kleiva
Telefon: 952 89 375

Kristin Mengshoel

Heatime-ansvarlig og salgskonsulent område øst:
Kristin Mengshoel
Telefon: 954 45 784

IT-support:

Stein Rune Eriksen

Telefon: 907 78 303


Til toppen