Gå til Tekst
Gå til Tekst
Heatime Junior

Heatime Junior

Heatime Junior er ideell for kvigeoppdrett, ammekyr og mindre besetninger.

Mange produsenter opererer med separate kvigebinger/kvigefjøs og det kan da være en utfordring å opprettholde tilfredsstillende brunstkontroll. Heatime Junior er en objektiv brunstkontrollør som både varsler om brunst og foreslår optimalt tidspunkt for inseminering.

Inntil 20 transpondere

Heatime Junior leveres med 1-20 transpondere og er en god løsning for produsenter som kun har behov for et hjelpemiddel til deler av besetningen. Det er rimeligere enn et ordinært anlegg fordi det er låst til maks 20 transpondere som kun registrerer aktivitet. Det er imidlertid anledning til å utvide anlegget ved å betale en tilleggsavgift dersom behovet melder seg. Da kan man inkludere nye transpondere som også registrerer drøvtygging.

Mindre besetninger

Mindre besetninger med spredt kalving vil i mange tilfeller klare seg med transpondere til 1/3 av dyra som skal insemineres per år. Heatime Junior kan benyttes til kviger og kyr samtidig og er således en fleksibel løsning.

 

Heatime Junior er også en god løsning for ammekubesetninger med inntil 20 mordyr.

Tilgang til Heatime på PC/Mac, mobil og nettbrett

Nå er det også mulig å få tilgang til Heatime-boksen via PC/Mac, mobil og nettbrett. Verktøyet er gratis.

 

HealthyCow 24 (HC24) gir deg blant annet mulighet til å registrere dato for inseminering, drektighetskontrollresultater og kalvingsdato. Heatime RuminAct-boksen blir oppdatert i forhold til disse registreringene.

 

Les mer om hvordan du bruker programmet HC24 her

 

Hvorfor benytte aktivitetsmåler?


Heatime-teamet hjelper deg!

Geno er eneforhandler av Heatime aktivitetsmåler i Norge. Ring en av våre salgskonsulenter hvis du ønsker råd og veiledning:

Inger Husveg Lassen

Salgskonsulent område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Telefon: 911 81 222

Salgskonsulent område midt og nord:
Harald Kleiva
Telefon: 952 89 375

Kristin Mengshoel

Heatime-ansvarlig og salgskonsulent område øst:
Kristin Mengshoel
Telefon: 954 45 784

IT-support:

Stein Rune Eriksen

Telefon: 907 78 303


Til toppen