Gå til Tekst
Gå til Tekst
Slik fungerer SenseHub

Slik fungerer SenseHub

SenseHub er en ny generasjon av hjelpemidler for brunst- og helseovervåking.

SenseHub er et system som samler inn informasjon om helse og reproduksjon i besetningen, via data fra enten en transponder på halsen, eller i øret. Opplysningene benyttes både individuelt og på gruppenivå.

 

Med SenseHub er det mulig å velge det nivået som passer for din besetning. Utstyret er det samme, men du kan kjøpe ulike innholdspakker etter ditt behov, så du slipper å betale for mer enn det du ønsker å bruke. Systemet kan oppgraderes til en annen pakke når som helst og oppgraderingen krever ikke noe nytt utstyr.

 

SenseHub er et frittstående system som er enkelt å installere og bruke. Systemet er nettbasert, så man er avhengig av internett-tilgang. Det er ingen skjerm på boksen, slik som Heatime har, men det er mulig å bestille en touchskjerm som tilleggsutstyr. Man har tilgang til systemet både via pc, mobil og nettbrett, og kan logge på fra flere enheter samtidig. Man må ha pc for å installere systemet.(Obs! Støtter ikke Mac)

 

SenseHub registrerer følgende opplysninger:

 • Kuas adferd
 • Etetid/drøvtygging
 • Drikketid
 • Varmestress

Utstyr

Systemet inneholder en kontroller(boks) med innebygget antenne og transpondere(enten i øret eller på halsen). Du må ha PC for å installere systemet (obs! Støtter ikke Mac).

 

Bruksområder

SenseHub er et meget avansert system for overvåkning av brunst og helse, som kan betjene opp til 1000 transpondere/øretager på nåværende tidspunkt. Data om aktivitet, drøvtygging og kuas adferd omdannes til rapporter og grafer som er lette å lese.

 

Teknologien baserer seg på mange års erfaring i å analysere kuas adferd. Basert på dette kan systemet levere opplysninger om reproduksjon og helse på både individ- og gruppenivå.

 

Anlegget består av få komponenter og kan derfor enkelt flyttes ved behov. Kontrolleren har et stort dekningsområde (200 x 500 meter) og kan dermed dekke både fjøs og nærliggende beiteområder, eventuelt to fjøs dersom de ligger innen rimelig avstand til hverandre. 

Fleksibelt system

Det er mulig å kjøpe ulike pakker av SenseHub-programvaren. Man kan til enhver tid velge å oppgradere hvilken pakkeløsning man ønsker, med tillegg i pris, uten å måtte kjøpe nytt utstyr.


De ulike pakkene man kan velge mellom er: 

 • Starter – Grundig overvåkning av reproduksjon på individnivå
 • Avansert – Grundig overvåkning av reproduksjon + helse på individnivå
 • Premium – Grundig overvåkning av reproduksjon og helse på individnivå + overvåkning på gruppenivå og av varmestress.

Adgang til Data

Du kan få tilgang til SenseHub via PC, nettbrett, mobil. Flere brukere kan være pålogget systemet samtidig, noe som øker fleksibilitet og effektivitet. Du må imidlertid ha PC for førstegangsinstallering (Obs! Støtter ikke Mac).

Lett å installere og bruke

Systemet er enkelt å installere og bruke. Kontrolleren med innebygget antenne krever kun en kabel, så er systemet klar til bruk. Systemet krever imidlertid stabil internett-tilgang. Man får også en kontinuerlig oppdatering av softwaren.

 

SenseHub har også god grafikk som gir deg viktig informasjon på en klar og forståelig måte.

Fordeler med SenseHub

Reproduksjon

SenseHub gjenkjenner de ulike brunststadiene og viser det optimale insemineringstidspunktet. Den finner også svake brunster. Brunstadferden bestemmes ut fra aktivitet, drøvtygging og fôropptak (etetid). Dette gir grunnlag for en brunstindeks, som kan være til god hjelp for å forbedre reproduksjonen i besetningen din.

Helse

Kontinuerlig overvåking av besetningens helsetilstand gir grunnlag for tidligere å igangsette forebyggende tiltak ved å fange opp problemer tidlig.
Systemet gir:

 • God overvåkning av besetningen til alle døgnets tider
 • Tidlig påvisning av sykdom/helseproblemer gir mulighet for forebygging
 • God overvåkning av nykalva kyr
 • mulighet til å se effekten av veterinærbehandling

Hvordan fanger systemet opp helseinformasjon?

Systemet fanger opp unormal endring i aktivitet og drøvtygging på både individ-, gruppe- og besetningsnivå og varsler dette med alarm. Data sammenlignes med tidligere gjennomsnittsverdier. Du vil derfor få et tidlig varsel om eventuell sykdom eller andre hendelser som kan påvirke besetningens helse.

Kalving

Alarmer før og etter kalving gir en god indikasjon på om det er problemer.

 • Alarm før kalving: Kan indikere at det er en vanskelig kalving
 • Alarm etter kalving: Gir tidlig varsel så man kan fange opp om det er fare for sykdom.

Fôring

Informasjon om drøvtygging over tid på gruppenivå gir deg mulighet til å endre fôringen tidlig ved problemer. Informasjon om hvordan dine dyr reagerer på fôrskifte kan eksempelvis gi deg mulighet til å forbedre fôringsstrategi.

Varmestress

Informasjon om varmestress på gruppenivå kan være nyttig for korrigering av ventilasjon og andre miljøtiltak.

Grupperutiner

Kyrnes adferd følger en bestemt rytme. Eventuelle endringer i denne rytmen kan være tegn på stress i gruppen eller besetningen. Ved plutselige endringer på gruppenivå har du, ved hjelp av alarmen, mulighet til å fange opp dette tidlig, før det går utover produksjonen.

 

Lurer du på noe? Kontakt salgsteamet


Til toppen