Gå til Tekst
Gå til Tekst
Heatime i båsfjøs

Heatime i båsfjøs

Heatime RuminAct aktivitetsmåler er testet ut i båsfjøs og viser seg å være godt egnet også for dyr som står bundet.

Alle aktivitetsmålere er designet for dyr som går løse. Heatime RuminAct med LD-antenne er imidlertid godt egnet også for båsfjøs. Forsøk i Geno-regi viser at nær 80 prosent av brunster hos båskyr føret til brunstalarm.

 

SenseHub er et helt nytt system (fra samme leverandør) som nå er under utprøving i båsfjøs.

Terskelverdier for brunstalarm

En må forvente lavere aktivitetsøkning under brunst hos dyr som står bundet i forhold til dyr som går løse. Terskelen for alarmutslag må derfor justeres ned.

 

Utprøving i båsfjøs tilsier at optimal terskelverdi er 20 (ordinær terskelverdi for dyr som går løse er 35). Med denne terskelverdien hadde nær 80 prosent av alle brunstige dyr i forsøket alarmutslag.

 

Med Heatime kan man dele inn besetningen i grupper med egne terskelverdier for brunstalarm. Dette gjør det enkelt å kombinere bruken på båskyr og kviger i binger.

Fruktbarhetsutfordringer i båsfjøs

Besetninger som har fruktbarhetsutfordringer som stille brunst, anøstrus (inaktive eggstokker) og svake brunster vil ikke kunne forvente like stor andel brunstalarmer. I tillegg vil enkelte brunstige dyr på bås ha marginal aktivitetsøkning og vil ikke nå alarmterskel (falske negative), mens enkelte andre dyr vil få alarm grunnet redusert terskel uten at de er brunstige (falske positive). Heatime vil likevel være et godt hjelpemiddel i kombinasjon med visuell brunstkontroll.

 

Appetittfôringsvogner for grovfôr i båsfjøs har vist seg å redusere antall brunster som blir fanget opp av systemet. Geno anbefaler derfor ikke bruk av Heatime RuminAct i kombinasjon med slike fôringssystemer.

 

Les også denne artikkelen i Buskap:

Ny aktivitetsmåler – også for båsfjøs

Tilgang til Heatime på PC/Mac, mobil og nettbrett

Nå er det også mulig å få tilgang til Heatime-boksen via PC/Mac, mobil og nettbrett. Verktøyet er gratis.

 

HealthyCow 24 (HC24) gir deg blant annet mulighet til å registrere dato for inseminering, drektighetskontrollresultater og kalvingsdato. Heatime RuminAct-boksen blir oppdatert i forhold til disse registreringene.

 

Les mer om hvordan du bruker programmet HC24 her

 


Salgsteamet hjelper deg!

Geno er eneforhandler av Heatime og SenseHub aktivitetsmåler i Norge. Ring en av våre salgskonsulenter hvis du ønsker råd og veiledning:

Inger Husveg Lassen

Salgskonsulent område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Telefon: 911 81 222

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig og salgskonsulent område øst:
Kristin Mengshoel
Telefon: 954 45 784

Harald Kleiva

Salgskonsulent område midt og nord:
Harald Kleiva
Telefon: 952 89 375


Til toppen