Gå til Tekst
Gå til Tekst
Slik fungerer Heatime RuminAct

Slik fungerer Heatime RuminAct

Heatime RuminAct aktivitetsmåler er et godt hjelpemiddel for brunstkontroll og helseovervåking i besetningen.

Det enkelte dyr får beregnet en gjennomsnittlig aktivitet, og økt aktivitet i forbindelse med brunst vil danne grunnlag for varsling av brunst og insemineringstidspunkt.

Data fra en transponder på dyret samles opp og registreres av ei antenne som sender dataene videre til en styringsboks som vist på bildet.

 

Dyr som er aktuelle for inseminering blir utstyrt med et eget halsbånd med transponder som registrerer dyrets bevegelser og eventuelt også drøvtyggeraktiviteten.

 

Data fra transponderen blir sendt til ei antenne og aktivitet/drøvtygging vises på Heatime-boksen. 

  • Systemet har trådløs avlesning over store avstander
  • Optimal løsning for løsdrift, båsfjøs, kvigebinger, ammekyr og beite
  • Systemet er frittstående og er ikke integrert i melkings- eller fôringssystemer
  • Muligheter for registrering av drøvtygging
  • Kan styres fra en nettside og mobilapp

Les mer om nettsiden/appen HC24 her

 

Fordeler med Heatime-systemene i brunstovervåkingen:

  • Finner flere brunster enn ved visuell brunstkontroll, også enkelte svake og stille brunster
  • Lettere å bestemme riktig inseminasjonstidspunkt
  • Tidsbesparende
  • 24-timers kontinuerlig brunstovervåking
  • Lønnsom investering

Heatime RuminAct LD har stor rekkevidde

Den trådløse antenna kan lese av transpondere i opptil 500 meters avstand i lengderetning og 100 meter til hver side. Kommunikasjon mellom transponder og antenne er basert på radiobølger. Signalene går igjennom trevegger og enkle betongvegger. Tykke steinvegger og murvegger samt stålkonstruksjoner kan hindre signaloverføring.

 

 

Transponderne leses av for hvert 20. minutt. Ei antenne kan dekke både fjøset, eventuelt flere fjøs i rimelig avstand, og nærliggende beiter.

 

Antennerekkevidde er 200 x 500 meter.

Registrering av drøvtygging

Heatime RuminAct kan også måle drøvtyggingsaktivitet i tillegg til fysisk aktivitet. Til denne kombinasjonsmålingen kreves en transponder som fanger opp lydsignaler fra drøvtyggingen.

 

Redusert drøvtyggingsaktivitet er først og fremst en indikator for helse, fordøyelse og fôrstyring. I tillegg kan den være indikator på brunst, da drøvtyggingsaktivteten vanligvis er redusert i forbindelse med brunst, samtidig som aktiviteten øker. Disse endringene er tydelige hos dyr som går løse, mens man hos båskyr ikke ser redusert drøvtyggingsaktivitet like tydelig når dyret er i brunst.

 

Under kalving vil også drøvtyggingsaktiviteten reduseres betydelig. Systemet vil i enkelte tilfeller gi god indikasjon på at kalving er i gang og at tilsyn med dyret er nødvendig.

 

Transponder med kombinert måling av aktivitet og drøvtygging. Registerer lydsignaler fra munnhula.

 

Grafen viser tydelig økt aktivitet (grønn graf) i brunsten, samtidig som drøvtyggingsaktiviteten (lilla graf) går ned. Den øvre røde linja er terskel for aktivitet, den nedre linjen er terskel for drøvtygging.

 

Les om Heatime RuminAct i forskjellige driftsformer her: 


Til toppen