Gå til Tekst
Gå til Tekst
SenseHub/Heatime i båsfjøs

SenseHub/Heatime i båsfjøs

SenseHub og Heatime RuminAct aktivitetsmåler brukes også i båsfjøs og viser seg å være godt egnet også for dyr som står bundet.

En må forvente lavere aktivitetsøkning under brunst hos dyr som står bundet i forhold til dyr som går løse. Terskelen for alarmutslag må derfor justeres ned.

 

Utprøving av Heatime i båsfjøs tilsier at optimal terskelverdi er 20 (ordinær terskelverdi for dyr som går løse er 35). 

 

Ved bruk av SenseHub anbefales terskelverdi å settes til 35. 

 

Med SenseHub/Heatime aktivitetsmåler kan man dele inn besetningen i grupper med egne terskelverdier for brunstalarm. Dette gjør det enkelt å kombinere bruken på båskyr og kviger i binger.

Fruktbarhetsutfordringer i båsfjøs

Besetninger som har fruktbarhetsutfordringer som stille brunst, anøstrus (inaktive eggstokker) og svake brunster vil ikke kunne forvente like stor andel brunstalarmer. I tillegg vil enkelte brunstige dyr på bås ha marginal aktivitetsøkning og vil ikke nå alarmterskel (falske negative), mens enkelte andre dyr vil få alarm grunnet redusert terskel uten at de er brunstige (falske positive). SenseHub/Heatime vil likevel være et godt hjelpemiddel i kombinasjon med visuell brunstkontroll.

 

Appetittfôringsvogner for grovfôr i båsfjøs har vist seg å redusere antall brunster som blir fanget opp av systemet. Geno anbefaler derfor ikke bruk av SenseHub/Heatime i kombinasjon med slike fôringssystemer.

 


Salgsteamet hjelper deg!

Ring en av våre salgskonsulenter hvis du ønsker råd og veiledning:

 

Inger Husveg Lassen

Salgskonsulent område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Telefon: 911 81 222

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig og salgskonsulent område øst:
Kristin Mengshoel
Telefon: 954 45 784

Harald Kleiva

Salgskonsulent område midt og nord:
Harald Kleiva
Telefon: 952 89 375


Til toppen