Gå til Tekst
Gå til Tekst
Erfaringer fra Heatime-brukere

Erfaringer fra Heatime-brukere

Les intervjuene og se videoopptak av bønder som forteller om sin erfaring med bruk av Heatime aktivitetsmåler.

 

Jan Dahl, 7520 Hegra – Melkeprodusent

 

Fakta om gården:

  • 32 årskyr – NRF
  • Løsdrift

– Jeg investerte i heatime-anlegg våren 2015, og bruker det både på kyrne og kvigene. Jeg bruker også anlegget på fellessetra der kyrne går om sommeren. Anlegget ble i utgangspunktet kjøpt inn for kyrne, men jeg ser i ettertid at det er en kjempefordel også til bruk på kvigene. Spesielt når de går ute. De går da i nærheten av fjøset og fanges opp av antenna inne i fjøset. Da kan de tas inn for inseminering ved alarm. 

– Spesielt på kvigene er det viktig å få kalv i dem til rett tid og da er Heatimen suveren. Den oppdager brunsten til rett tid.  

 

Se videoen der Jan Dahl forteller om bruk av Heatime på kviger: 

 

Roger Paulsen, 2164 Skogbygda – ammekuprodusent

 

Fakta om gården:

  • 25 mordyr, totalt litt over 60 dyr.
  • Mye Charolais, men bruker Angus på kvigene for å få lettere kalvinger.
  • Full framfôring, men vil muligens i tillegg begynne å selge kalv etter hvert.

– Jeg er relativt nyoppstartet og har drevet med ammeku to år. Å kjøpe inn okser er også en kostnad, så jeg tenkte atjeg ville prøve å inseminere for å få en god besetning, og kjøpte derfor Heatime, sier Roger Paulsen.

 

–  Jeg hadde ingen forkunnskaper før jeg startet opp annet enn agronomutdanning fra Hvam VGS. Det har ikke vært dyr på gården på 30 år, så jeg fikk en del spørsmål da jeg sa at jeg hadde skaffet Heatime og mens jeg prøvde det ut første året. Da hadde jeg 25 kyr som skulle insemineres, og alle 25 har kalvet nå. Noen dyr har hatt omløp flere ganger, men jeg har lært mye av dette. 

 

Jeg bruker visuelle tegn i tillegg til Heatime, men Heatime har absolutt hjulpet meg. Hvis ikke jeg hadde hatt aktivitetsmåleren hadde jeg ikke fått til dette. Alarmen stemmer veldig godt. Man skal inseminere mellom 5-17 timer etter alarm, og ved nærmere 5 timer har tilslaget vært veldig godt. Jeg kjøpte først Heatime Junior, men jeg har nå oppgradert til fullversjon. I tillegg har jeg fem halsband med drøvtyggerregistrering og ser at dette også er et veldig godt hjelpemiddel.

 

Jeg bruker appen veldig mye. Jeg jobber fulltid på Eiksenteret på Kløfta i tillegg til gården og kan derfor sitte på jobb og følge med på brunst og aktivitet i fjøset, avlsutter Roger Paulsen.  

 

Se videoen der Roger Paulsen omtaler hvordan han bruker HC24:

 

Mikael Wøien, 2750 Gran – melkeprodusent

 

Fakta om gården:

  • Produksjon av melk, korn og potet
  • Melkekvote på 315 000 liter
  • 40 årskyr
  • Avdrått på 8 500 kg EKM

– Jeg kjøpte Heatime RuminAct fordi besetningen begynte å bli stor og jeg vet at fruktbarheten er noe av det viktigste for å få god økonomi i melkeproduksjonen, forteller Mikael Wøien.  

 

– Da besetningen ble større, og jeg i tillegg fikk innleid hjelp på gården, følte jeg at jeg måtte ha hjelp, så derfor ble dette et viktig hjelpemiddel for meg. Det finnes flere aktivitetsmålere, men jeg valgte Heatime, har lært meg til å stole på den og er veldig fornøyd. Den har gitt meg både trygghet og gode fruktbarhetsresultater i besetningen. Vi ligger på godt under snittet på antall insemineringer per drektighet og godt over snittet på FS-tall, og jeg tror dette skyldes mer Heatime'n enn meg, sier Wøien.

 

Se videoen der Mikael Wøien forteller om hvordan han bruker Heatime RuminAct:


Til toppen