Gå til Tekst
Gå til Tekst
Aktivitetsmåler på kviger

Aktivitetsmåler på kviger

Med den raske avlsframgangen Geno oppnår framover, blir det utvilsomt mer og mer aktuelt med økt fokus på kviger.

Mange produsenter benytter separate kvigebinger/kvigefjøs som ikke besøkes ofte nok til å kunne opprettholde tilfredsstillende brunstkontroll. Produsenten vil kunne bomme på riktig inseminasjonstidspunkt på lovende kviger, noe som går ut over økonomien.

 

En aktivitetsmåler er et ypperlig og sikkert hjelpemiddel som varsler brunst og som også foreslår det mest gunstige tidspunkt for inseminering. Ved normalt oppdrett bør kvigene være de enkleste dyrene i en besetning å få drektige. Aktivitetsmåleren observerer dine mest verdifulle dyr 24 timer i døgnet.

Inseminasjon av kviger er god investering

Noen produsenter benytter gardsokse til å bedekke kvigene, noe som medfører uforutsigbarhet på resultatet, og ikke minst på HMS-forholdene i fjøset. En gardsokse er i gjennomsnitt 15 avlsverdipoeng dårligere enn en eliteokse i samlet avlsverdi. I tillegg vet man lite om hvilke egenskaper den enkelte gardsdokse nedarver. Dette vil mest sannsynlig gå utover kvaliteten på avkommene, som dermed ikke oppnår den avlsmessige drahjelpen Geno sine veldokumenterte eliteokser gir.

 

Siden kvigene i gjennomsnitt er de avlsmessig beste dyrene i besetningen, er også kvigene de viktigste dyrene å få inseminert. Utstyrer man dem med aktivitetsmåler og inseminerer dem, investerer man både i effektiv avlsmessig framgang og i sikkerhet på fjøset. Både okse og røkter kan feile og miste en brunst, mens aktivitetsmåleren aldri tar pause.

 

Les også:

Hvordan fungerer SenseHub?

Hvordan fungerer Heatime RuminAct?

Erfaringer fra Heatime-brukere


Salgsteamet hjelper deg!

Ring en av våre salgskonsulenter hvis du ønsker råd og veiledning:

 

Inger Husveg Lassen

Salgskonsulent område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Telefon: 911 81 222

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig og salgskonsulent område øst:
Kristin Mengshoel
Telefon: 954 45 784

Harald Kleiva

Salgskonsulent område midt og nord:
Harald Kleiva
Telefon: 952 89 375


Til toppen