Gå til Tekst
Gå til Tekst
Aktivitetsmåler på Ammeku

Aktivitetsmåler på Ammeku

Ammekubesetninger har vanligvis konsentrert inseminering. Da er god brunstkontroll viktig for å oppnå ønsket kalvingsintervall. Heatime er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet.

Heatime fungerer like bra på kjøttfe som på melkekyr til tross for at kjøttfe er roligere under brunsten. I noen besetninger lønner det seg derfor å redusere grensen for brunstalarm (gjelder spesielt for Hereford).


En aktivitetsmåler er et godt alternativ for produsenter som ønsker å bytte ut avlsoksen med semin og vil være nyttig for effektivt å oppnå avlsmessig framgang i besetningen. I motsetning til bruk av avlsokse, gir inseminering  en forventet kalvingsdato, som igjen gir mulighet for bedre oppfølging omkring kalving.

 

Les om SenseHub her

Les mer om Heatime RuminAct her 

 


Salgsteamet hjelper deg!

Ring en av våre salgskonsulenter hvis du ønsker råd og veiledning:

 

Inger Husveg Lassen

Salgskonsulent område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Telefon: 911 81 222

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig og salgskonsulent område øst:
Kristin Mengshoel
Telefon: 954 45 784

Harald Kleiva

Salgskonsulent område midt og nord:
Harald Kleiva
Telefon: 952 89 375


Til toppen