Gå til Tekst
Gå til Tekst
FAQ

Ofte stilte spørsmål om Heatime

Geno får en del spørsmål i forbindelse med Heatime aktivitetsmåler. Nedenfor har vi samlet de oftest stilte spørsmålene og våre svar.  

Kan Heatime benyttes i båsfjøs?

Alle aktivitetsmålere er laget primært for dyr som går løse, men ved å justere ned grensen for når en brunstalarm skal utløses oppnår man å fange opp opptil 80 prosent av alle brunstene.

Hvor stort dekningsområde har antennen?

Antennen dekker 200 x 500 meter så fremt det ikke er vesentlige hindringer i området.

Må dyrene være innenfor dekningsområdet hele tiden?

Nei, all data blir lagret 24 timer i transponderen og data blir sendt til antennen om lag en gang hvert 20. minutt. Det holder at dyr på beite kommer innenfor dekningsområdet minimum morgen og kveld. Da blir aktivitetsendringer analysert jevnlig og brunstalarmer blir utløst i tide.

Kan Heatime benyttes i flere bygninger?

Ja. Signalene går gjennom tre- og betongvegger og kan dermed også fange opp signaler fra transpondere som er plassert på dyr i andre fjøs, så lenge det er innenfor dekningsområdet. 

Metallplater og flere betongvegger etter hverandre vil kunne hindre signalene.

Kan jeg få brunstvarsling på sms?

Det er mulig å bestille denne tjenesten som ekstrautstyr, men det er relativt dyrt. Et bedre alternativ er å kople Heatime-boksen opp mot nettportalen HealthyCow24 og samtidig laste ned appen HC24. Da oppnår man full oversikt over brunst og besetningen til enhver tid.

Kan jeg dele besetningen inn i grupper?

Ja, den kan deles opp i inntil 10 grupper. Dette gjør det mulig å legge båskyr, kviger på binge og ammekyr i forskjellige grupper, og hver gruppe kan få sin egen grenseverdi for brunstalarm.

Hvordan vet jeg at Heatime er en lønnsom investering?

Heatime er arbeidsbesparende, bidrar til å finne riktig insemineringstidspunkt og reduserer samtidig antall omløp. Geno kan gjerne regne på lønnsomheten ved å gå gjennom fruktbarhetsstatus i den aktuelle besetningen.

Kan anlegget holdes i drift ved hjelp av batterier?

Dersom normal strømtilførsel ikke er tilgjengelig kan anlegget kjøres på 2 x 12 V batterier. Ekstrautstyr for tilkopling kan bestilles hos Geno. Dette er et godt alternativ på kvigebeiter og ved seterdrift.

 

Hvorfor benytte aktivitetsmåler?

 

Fikk du ikke svar på spørsmålene dine om Heatime aktivitetsmåler? 

Send spørsmål til Heatime-teamet nedenfor. 


Kontakt salgsteamet

Feltene markert med * må fylles ut, resten er valgfritt. 

Informasjonen du sender inn med dette skjemaet brukes kun for å behandle din forespørsel. Alle skjemadata lagres automatisk i våre systemer. 

 

Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du dette.

 

Gi oss beskjed dersom du ønsker å slette skjemadata i ettertid.

Til toppen