Gå til Tekst
Gå til Tekst
SMS Brunst

SMS Brunst

Geno tilbyr et sms-abonnement der du som bonde varsles på mobiltelefonen om enkeltdyr i fjøset som kan komme i brunst eller er klare for drektighetskontroll.

Varselet utløses av innrapportert inseminasjon til Geno eller en egenregistrering av brunst-/blodobsrvasjoner som du selv har sendt til tjenesten. 

Hvordan abonnerer jeg?

Send SMS til telefon 2345 med følgende tekst: Geno og ditt 10-sifrede produsentnummer (husk mellomrom mellom Geno og produsentnr). 

Hvordan melder jeg meg inn og ut av tjenesten?

Tjenestealternativ Tekst i sms

Innmelding bonde:

Geno stopp

Geno 1234567890

Utmelding bonde:

Geno Stopp

Geno Stopp

Innmelding avløser:

Geno Avløser og avløsers mobilnr (melding sendes til avløser og ikke tildeg

Geno Avløser 91010100

Utmelding avløser:

 

Geno Avløser Stopp

Innmelding kopi til avløser:

Geno Kopi og avløsers mobilnr (melding sendes til deg med kopi til avløser)

Geno Kopi 91010100
Utmelding kopi til avløser: Geno Kopi Stopp

 Husk å skille med mellomrom (ikke komma) 

Hvordan melde inn brunst-/blodobservasjoner?

Tjenestealternativ Tekst i sms

Innmelding av brunstobservasjon:

Brunst Kunummer

Brunst 244

Inmelding av blodobservasjon:

Blod Kunummer Kunummer

Blod 255 263
Innmelding av flere typer observasjoner:

Brunst Kunummer Blod Kunummer Kunummer

Brunst 244 Blod 255 263

 Husk å skille med mellomrom (ikke komma) 

Når får jeg tilbakemelding?

Er det rapportert inseminasjon eller registrert brunst, vil du etter 19 dager få en melding med varsel om at kua kan komme i brunst igjen.

 

Har du rapportert blødning, vil meldingen utløses etter 18 dager.

 

Hvis kua er dobbeltinseminert eller du har registrert brunst på et bestemt individ to dager etter hverandre, er det den siste hendelsen som utløser varslingen.

 

Som abonnent får du kun ett samlet varsel per dag, uavhengig av hvor mange individ det skal varsles for.

Hvorfor registrere egne observasjoner?

Tilbudet om å registrere egne observasjoner gir deg en bedre mulighet til å følge opp dyr som har vist brunst, men som skal insemineres først på et senere tidspunkt.


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen