Gå til Tekst
Gå til Tekst

Fruktbarhetskalender

Som en hjelp i fruktbarhetsarbeidet har Geno utviklet dataverktøyet Geno Fruktbarhetskalender. Dette tilbys gratis til medlemmer i Geno. Ikke-medlemmer kan kjøpe fruktbarhetskalenderen for kr 900,- + mva.

God fruktbarhet er et svært viktig grunnlag for økonomien i storfebesetninger. Særlig i store besetninger kan det fort bli store tap dersom en tar lett på fruktbarheten og mister oversikten. Som en hjelp i fruktbarhetsarbeidet tilbys medlemmer i Geno dataverktøyet Geno Fruktbarhetskalender gratis.

Hvordan laste ned programmet?

Logg deg inn i Geno Portal (logg inn under hengelåsikonet øverst på siden) og finn programlenken under menypunktet Bestilling/Fruktbarhetsverktøy.

 

Du kan også klikke her for å gå direkte til påloggingssiden.

For salg til ikke-medlemmer

Ikke-medlemmer i Geno kan kjøpe fruktbarhetskalenderen for kr 900,- + mva. Ring vårt kundesenter telefon 950 20 600 eller send bestilling til post@geno.no.

Styringsverktøy

Geno Fruktbarhetskalender fungerer som en elektronisk utgave av den tradisjonelle brunstkalenderen der en kan holde oversikten over brunst, blødning og sliming for hvert enkelt dyr i besetningen. I tillegg er det et styringsverktøy som varsler om ulike tiltak eller hendelser som bør følges opp, slik som brunst, drektighetskontroll, abnormiteter, avlating og kalving. Data fra husdyrkontrollen importeres direkte inn i programmet slik at alle data for hvert enkelt dyr er tilgjengelige for full oversikt.

Kontinuerlig overvåking

Ved bruk av programmet får produsenten god hjelp til planlegging, styring og kontinuerlig overvåkning av fruktbarheten. Ikke minst for samdrifter eller store besetninger er Geno Fruktbarhetskalender et nyttig hjelpemiddel for å unngå lange tomperioder. Programmet gir mulighet til kontinuerlig overvåkning av fruktbarhetsstatusen i besetningen og gjør det lett å vurdere om resultatene avviker i forhold til de ønsker eller krav vi setter til fruktbarheten.

 

Lettfattelige grafiske framstillinger og praktiske lister over dyr som krever tilsyn gjør at fruktbarhetsarbeidet lettes betraktelig. 

Kan brukes av flere

I planleggingsdelen kan dyreeier, eventuelt i samråd med rådgiver/veterinær, sette opp mål for når dyra ideelt sett bør bli drektige. Etter at dyra er inseminert og drektighetsundersøkt kan en fortløpende sammenholde resultatene med de mål en har satt seg for fruktbarheten i besetningen. Programmet kan brukes av flere og være et redskap i samarbeid mellom dyreeier, rådgiver og veterinær/inseminør.

 

Brunstregistreringer og andre data som dyreeier har registrert på sin kalender, men som ikke er registrert i Husdyrkontrollen, kan også utveksles via e-post.

Hjelpefil

Når du klikker på ikonet spørsmålstegn inne i kalenderen, får du tilgang til ei hjelpefil. Her får du et innblikk i hvordan kalenderen fungerer. 


Til toppen