Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fruktbarhet i fjøset

Fruktbarhet i fjøset

Boka «Fruktbarhet i fjøset» er først og fremst skrevet for produsenter og alle som har sitt arbeid i fjøset. Den går inngående inn på brunst, brunstkontroll, inseminasjon og drektighet.

Fruktbarhetsproblemer og hvordan de kan forebygges er beskrevet forholdsvis detaljert. Forskjellige hjelpemidler og vektøy for å løse ulike fruktbarhetsproblemer på besetningsplan er også presentert.

 

Boka  er skrevet av Per Gillund, fagsjef reproduksjon i Geno, Arne Ola Refsdal, tidligere forsker og rådgiver på fruktbarhet og helse i Geno og Knut Karlberg, professor i husdyrreproduksjon ved Norges veterinærhøgskole.

 

– Boka er først og fremst skrevet for produsenter og alle som har sitt arbeid i fjøset. Det er vårt håp at boka også kan være nyttig for skoleelever ved videregående skoler (naturbruk), inseminører og en del studenter ved høgskoler og universiteter, ikke minst innen husdyrfag og veterinærmedisin, skriver forfatterne blant annet i forordet til boka.

Omtale ved Fagbokforlaget

– Fruktbarhet i fjøset er den første boka utgitt i Norge som på en grundig måte belyser et tema av stor økonomisk betydning for både mjølke- og kjøttfeprodusenter. Boka omhandler en rekke temaer det er nødvendig å ha kunnskap om for å lykkes i fruktbarhetsarbeidet, skriver Fagbokforlaget i sin omtale av boka.

 

 

 

 

 


Til toppen