Gå til Tekst
Gå til Tekst
Hormonell regulering

Hormonell regulering

Kua er det vi kaller polyøstral, det vil si at den viser brunst regelmessig gjennom hele året. 

Med omtrent tre ukers mellomrom vil kua vise brunst så lenge den ikke er drektig. Denne sykliske gjentakelse av brunst reguleres av flere hormoner i et komplisert samspill der mengden av ett hormon enten bremser eller øker produksjonen av andre hormoner.

Hypothalamus og hypofyse

Den overordnede kontrollen av brunsten kommer med hormoner fra hjernen. Her er det to viktige sentra som er involvert, hypothalamus og hypofysen. I hypothalamus produseres hormoner som regulerer produksjonen av andre hormoner i hypofysen. Hormonene som produseres i hypofysen er FSH (folikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). Disse to hormonene regulerer eggstokkfunksjonen.

 

En normal eggstokkfunksjon innebærer at det ved hver brunst er vokst fram ei eggblære, en såkalt follikel. Eggblæra er ved brunst vokst til en væskefylt blære på om lag 20 mm i diameter, og den inneholder ei eggcelle.

 

Ved eggløsning sprekker eggblæra og egget frigjøres og fanges opp av egglederen. På dette tidspunktet bør spermier ligge parat i egglederen, klare til å befrukte egget.

Det gule legemet

Etter at eggblæra har sprukket, fylles hulrommet med blod og senere med spesialiserte celler, såkalte luteinceller. Seks til sju dager etter eggløsning vil hele «tomrommet» etter eggblæra være fylt med luteinceller, og det er dette som kalles det gule legemet.

Dersom egget ble befruktet, vil det gule legeme bestå på eggstokken gjennom drektigheten. Hvis kua derimot ikke ble drektig, vil børen signalisere dette til eggstokken ved produksjon av et hormon, prostaglandin, som raskt bryter ned det gule legemet. 17 dager etter forrige brunst vil så det gule legeme bli tilbakedannet, og ei ny eggblære vil vokse fram og gi ny brunst.

To viktige hormoner

Østrogen

Østrogen produseres i eggblæra. Dette hormonet gjør at kua viser brunsttegn som hovne kjønnsorganer, sliming, uro, ridelyst og etter hvert stårefleks. Produksjonen av østrogen er størst under for- og høybrunst. Man skal imidlertid også være klar over at det på eggstokkene hele tiden vil være små eggblærer til stede, også utenom brunst og under drektighet.

 

Når disse eggblærene når en viss størrelse vil de produsere østrogen, også utenom brunsten. Dette er årsaken til at mange kyr slimer litt mellom brunstene, og også i drektigheten. Disse eggblærene vil imidlertid aldri vokse seg så store at de når eggløsning, men de kan skape forvirring hos den som passer brunsten.

Progesteron

Progesteron produseres i det gule legemet. Ved brunst er det ikke noe gult legeme tilstede på eggstokken og derfor ikke produksjon av progesteron. Seks til sju dager etter brunst vil det gule legemet ha nådd maksimal størrelse, og produksjonen av progesteron er tilsvarende høy. Denne produksjonen vedvarer så lenge det gule legemet består.

 

Dersom kua blir drektig vil det gule legemet opprettholdes, og likedan progestronnivået. Hvis kua ikke blir drektig, tilbakedannes det gule legemet og progesteronnivået synker tilsvarende. Ved neste brunst er det gule legemet borte og det er ikke lenger progesteron til stede.

Progesteronnivået kan måles både i blod og mjølk.


Til toppen