Gå til Tekst
Gå til Tekst

Geno Holdvurdering

Geno har utviklet det elektroniske verktøyet Geno Holdvurdering for overvåking og styring av hold i ulike laktasjonsstadier. Programmet tilbys gratis til medlemmer i Geno.

Holddata gir grunnlag for å tilpasse fôringa for å unngå problemer med fruktbarhet og helse. God kontroll med holdet gir tidligere igangsetting av syklus etter kalving og mindre omløp.

 

Her kan du lese om følgende:

Hvordan laste ned programmet?

Logg deg inn i Geno Portal (logg inn-knapp øverst til høyre på siden) og finn lenke til nedlasting av holdvurderingsprogrammet under menypunktet Bestilling/Fruktbarhetsverktøy (du kommer rett til denne siden når du har logget deg inn i portalen). 

 

Tine-rådgivere må gå inn via Tine for å laste ned programmet.

Styringsverktøy – avhengig av input

For å få mest mulig informasjon om hold og holdutvikling bør dyra holdvurderes regelmessig med ca en måneds mellomrom. Alle holdregistreringer innrapporteres til Husdyrkontrollen så raskt som mulig.

 

Holdvurderingsprogrammet er koplet til Husdyrkontrollen slik at det kan oppdateres med de siste besetningsdata (holdpoeng, inseminasjonsdata, kalvingsdatoer, sjukdomshendelser m.m.) og gir en rask oversikt i form av grafer for holdutvikling hos enkeldyr, for besetningen, for ulike aldersgrupper samt det har funksjoner i forhold til fôring, inseminasjon og helseregistreringer. I alle skjermbilder vil dine registreringer relateres til anbefalte holdprofiler.

 

Verktøyet er også nyttig for å diskutere planlegging, styring og oppfølging av besetningen med rådgiver og veterinær.

Brukerveiledning

Programmet har en innebygd brukerveiledning slik at det er lett å komme i gang og har også omtale av ulike holdprofiler og hvilke nivåer som anbefales i ulike deler av laktasjonen og hos kviger. Disse er lett tilgjengelige via menyknapper.

Holdplansje

Geno har også laget en holdplansje (holdvurderingsskjema for NRF-kyr) som er helt nødvendig for å kunne foreta korrekt holdvurdering. Vurderingene er basert på et scoringssystem fra 1 (svært mager) til 5 (overfeit).

 

Omtale av holdplansjen og pris på laminert plansje finner du her.

Opplæringsvideoer

Vi har også laget noen videosnutter (se i kolonnen til høyre) som kan være nyttige når en skal lære seg holdvurdering. Videoene egner seg godt for egenstudering hjemme i stua eller på kontoret, eller når flere er samlet på grupperådgivningsmøter der holdvurdering, fôring, fruktbarhet og helse er tema.

For salg til ikke-medlemmer

Ikke-medlemmer i Geno kan kjøpe programmet for kr 500,- + mva. Ring vårt kundesenter telefon 950 20 600 eller send bestilling til post@geno.no.


Til toppen