Gå til Tekst
Gå til Tekst
Anbefalt hold for NRF-kua

Anbefalt hold for NRF-kua

Det anbefales at både kviger og kyr holdvurderes om lag en gang per måned.

  • Holdpoeng 3,25–3,75 ved kalving avhengig av individ og produksjonsstrategi. For enkelte høytytende individer og besetninger med høy ytelse kan en nok tillate holdpoeng omkring 4 ved kalving.
  • Holdtapet etter kalving bør begrenses til 0,5- 0,75 poeng.
  • Tap av hold bør være avsluttet 4–6 (8) uker etter kalving.
  • Forsiktig økning av holdet fra 3 måneder og fram til avsining.
  • Stabilt hold på 3,25–3,75 (4) i sintida.

Dersom holdata rapporteres til Husdyrkontrollen, vil en i dataprogrammet Geno Holdvurdering, som er utviklet hos  Geno, få en nyttig oversikt i form av grafer for holdutvikling hos enkeldyr, for besetningen og for ulike aldersgrupper av dyr. Programmet har også funksjoner i forhold til fôbehov, inseminasjon og helseregistreringer. I alle skjermbilder vil dine registreringer relateres til anbefalte holdprofiler.

 

Medlemmer i Geno kan laste ned dataprogrammet Geno Holdvurdering gratis i Geno Portal

 

I programmet beskrives ulike profiler og nivåer som anbefales i ulike deler av laktasjonen og hos kviger. Verktøyet kan også være nyttig når en diskuterer planlegging, styring og oppfølging av besetningen med rådgiver og veterinær. Til hjelp i opplæring av metoden og praktisk bruk er det utviklet plastlaminerte plansjer og en egen opplæringsvideo.

Fôring etter hold

For å unngå feite dyr ved kalving må en starte planlegginga og fôrstyringa allerede tre måneder etter kalving. Det er for sent å forsøke å tilpasse holdet i sintida!

 

Den praktiske gjennomføringen av fôringa krever nøye planlegging og noe merarbeid. Omplassering/gruppering av dyr på båsfjøset er ofte nødvendig for å kunne fôre nykalva kyr etter appetitt, samtidig som en del dyr ute i laktasjonen og kviger trenger restriktiv grovfôrtildeling.

 

Det kan også være aktuelt å fôre slike dyregrupper med mindre energirikt grovfôr for å unngå fedme. I løsdrift kan dette gjøres ved å gruppere sinkyr i egen avdeling. Grupperinger utover dette er ønskelig, men vanligvis ikke praktisk mulig.

 

I altfor mange besetninger er en ikke påpasselig nok med å redusere kraftfôrmengden fra 3 måneder etter kalving. Husk at nå er grovfôropptaket på topp og det trengs en mindre andel kraftfôr for å opprettholde normfôring i samsvar med en mer eller mindre avtakende ytelse. I tillegg til at en unngår feite kyr fram mot kalving, kan en spare tusenvis av kroner i kraftfôrutgifter. Forutseningen er at grovfôrkvaliteten er god.

Ikke glem kvigene!

Undersøkelser viser at ikke-omløpsprosent på kvigene er best når dyra har et hold på 3–4 ved første inseminasjon. I tida fra inseminasjon til kalving er det ekstra viktig å styre holdet på kvigene slik at førstekalverne får den starten de fortjener – og trenger!

 


Til toppen