Gå til Tekst
Gå til Tekst
Mineraler og vitaminer

Mineraler og vitaminer

Overskudd av fosfor og kalium, og mangel på natrium, kalsium og magnesium i fôrrajonen kan medføre problemer med fruktbarheten. Et balansert forhold mellom disse mineralene er optimalt for både fruktbarhet og helse.

En har eksempler på at for sterk gjødsling med kalium og fosfor har resultert i fruktbarhetsproblemer og alvorlige stoffskiftesjukdommer hos flere dyr i enkeltbesetninger.

Mineraler

Mangel på såkalte mikromineraler, for eksempel selen, jod, kobber og kobolt kan også medføre dårlig fruktbarhet. I Norge er jordsmonnet fattig på selen i mange områder. Tilskudd av selen gjennom kraftfôr eller på andre måter er derfor viktig for god fruktbarhet og helse.

Vitaminer

Optimal tilførsel av E-vitamin, A-vitamin og beta-karoten er viktig for å oppnå god fruktbarhet. Vitamin E er spesielt kritisk da E-vitamin i lagret surfôr, særlig rundballer, brytes ned utover vinteren. Tilskudd på etterjulsvinteren er derfor ofte nødvendig.

Anbefalinger

I alt kommersielt kraftfôr er det tilsatt mineraler og vitaminer.

 • Tilskudd er derfor særlig aktuelt til:
  • Sinkyr og kviger 6-8 uker før kalving
  • Ungdyr og fôringsdyr
  • Lavtlakterende dyr som får mindre enn 3-4 kg kraftfôr daglig
  • Dyr som får stor andel hjemmeavlet kraftfôr uten tilsetning.
 • Beite er vanligvis rikt på vitaminer og mineraler, men tilskudd av Mg på vårbeite og Se-tilskudd i hele beiteperioden anbefales.
 • Beite og godt surfôr gir god E-vitamindekning, men husk tilskudd på etterjulsvinteren.
 • Det finne ulike måter å sørge for dekning på: All Trace Bolus, ulike slikkesteiner og tilskudd eller gjødsling med Se-gjødsel.
 • Ved ulike tilskudd i fôret – husk at dyra trenger tilvenningstid.

Til toppen