Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fanghekk

Enklere hverdag med fanghekk

Fanghekk er et nyttig og tidsbesparende hjelpemiddel som bidrar til økt sikkerhet ved behandling og inseminering av dyr og som i tillegg kan forenkle fôring og stell.

I de fleste driftsopplegg vil det av ulike årsaker være behov for å gå inn i binger med dyr, for eksempel ved reinhold, strøing, vedlikeholdsarbeid etc. Fanghekk åpner for mer praktiske og sikrere driftsrutiner. Med fikserte dyr blir jobben tryggere og du får mer tid til en hyggelig prat med inseminøren. 

Inseminering og drektighetskontroll

Fanghekk er en god løsning ved inseminering og drektighetskontroll. Ved bruk av fanghekk kan inseminøren klare seg selv i fjøset ved inseminering og det vil ta kortere tid å få fiksert dyra enn ved for eksempel oppbinding. 

 

Fanghekk i kvigebinge

Ved inseminering av kviger i binge bør fanghekk være obligatorisk. Foto: Rasmus Lang-Ree

Kvigebinger

Det anbefales fanghekk i alle kvigebinger der dyr insemineres eller drektighetsundersøkes. Jobben blir langt tryggere når inseminøren kan utføre den uten løstgående dyr rundt seg. Fanghekk gir også mindre mulighet for sidebevegelse for dyra og gjør derfor arbeidet enklere. Fanghekk vil også muliggjøre stell og vedlikehold i bingen på en tilstrekkelig trygg måte. Sørg derfor for å ha fanghekk til alle kvigene i bingen.

Andre gode grunner til å bruke fanghekk

Det finnes også mange andre gode grunner til å bruke fanghekk, for eksempel:

  • i behandlings- og kvigebinger
  • i forbindelse med fôring
  • ved bøttefôring av kalv
  • ved inseminering eller annen individuell behandling av dyr på beite
  • ved innfanging av dyr etter endt beiteperiode

Informasjon om de ulike typene fanghekker som finnes på markedet, hvordan de skal monteres og generelle råd ved bruk av fanghekk kan du lese om i Buskap nr 1-2016.


Til toppen