Gå til Tekst
Gå til Tekst
Hva er Geno Avlsplan

Hva er Geno Avlsplan

Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i melkekubesetninger. 

Applikasjonen dekker behovet både til den som på en enkel måte vil lage sin egen standard avlsplan og for den som i større grad vil påvirke valgene selv.

Skriv ut en enkel avlsplan (i den nye versjonen)

Det er veldig enkelt å få ut en ferdig avlsplan. Logg deg inn med brukernavn (det 10-sifrede produsentnummeret ditt) og passordet som du er tildelt og som er felles for flere innloggingssider i landbruket (Geno, Tine, Nortura m.fl.). Du får da opp en ferdig avlsplan som du kan skrive ut. 

 

Denne planen sikrer at:

  • Det ikke er for nært slektskap mellom ku og okse
  • At det ikke lages uheldige kombinasjoner mht. kalvingsproblemer.
  • Dersom ei ku som gjennom genotyping har fått påvist en genetisk defekt, aldri blir satt opp med en okse som er bærer av samme defekt.
  • Det lages kombinasjoner som utfyller hverandre på viktige egenskaper.

Vil du gjøre dine egne valg?

  • Du kan legge inn hvilke krav du vil sette til avkommene i neste besetning
  • Du kan legge inn hvilke sædtype du ønsker å bruke på dyret, og da kun få opp okser som har tilgang på denne.
  • Blant mer enn 40 ulike egenskaper kan du velge inntil tre individegenskap per ku.
  • Du kan reservere kyr for inseminering med andre raser enn NRF (importerte mjølkeraser, kjøttferaser og gamle raser).
  • Dersom du er eierinseminør, har egen dunk eller spesialbestilt okser, kan du lage ditt eget okseutvalg som avspeiler dette.

Logg inn i Geno Avlsplan her

 

Les mer om hvordan du bruker nye Geno avlsplan her

 

Les om genotyping av NRF-hunndyr her


Til toppen