Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsrådgiverne er klare for å komme med sine råd til en god avlsstrategi for besetningen din.

Avlsrådgiving

Avlsplanleggingen i besetningen din kan gjøres i samarbeid med TINE sin rådgivingstjeneste. Du har da flere valgmuligheter.

Avlsrådgiveren din kan bistå med sin avlskompetanse i den grad du måtte ønske. 

 

Her finner du oversikt over avlsrådgiverne.

Avlsplan Super

Ved bestilling av Avlsplan Super vil avlsrådgiveren ta en runde sammen med den som steller dyrene og studere hvert enkelt dyr i besetningen din. Ut fra gjennomgangen av både besetningen og enkeltdyr, vil avlsrådgiveren legge inn ulike valg i avlsplanen som er i tråd med dine ønsker.

 

Du får:

 • Lagt en god strategi for utvikling av besetningen din
 • En systematisk vurdering av sterke og svake sider ved hvert enkelt dyr i fjøset
 • En optimal utnytting av tilgjengelige seminokser ut fra dine ønsker og behov
 • Økte muligheter for å levere seminokseemner dersom du ønsker det
 • En vurdering av aktuelle kyr for bruksdyrkryssing med kjøttfe
 • Hjelp til å fordele doser med spesialsæd (SpermVital/kjønnsseparert) dersom du ønsker det
 • Økt kunnskap om avl og avlsplanlegging i egen besetning ved bruk av avlsrådgiver som diskusjonspartner

Du kan selv velge om du vil få tildelt en ferdig bearbeidet Avlsplan Super fra avlsrådgiveren eller om du, på grunnlag av gjennomgangen, vil utarbeide avlsplanen selv.

Besetningsgjennomgangen er vanligvis én gang per år. Faktureres på timesbasis.

Avlsplan Pluss

Ved bestilling av Avlsplan Pluss vil avlsrådgiveren din sette opp en avlsplan som er spesialtilpasset dine ønsker og avlsstrategi for besetningen. Avlsplanen er en rein «kontorplan» uten gjennomgang av dyrene i fjøset. Faktureres på timesbasis.

Avlsplan Enkel

Utskrift fra Geno avlsplan tilsendt fra rådgiver. Oksevalgene er styrt av de generelle kriteriene for optimale kombinasjoner som ligger inne i programmet. Det legges inn buskapsegenskap dersom det er ønske om det. Ut over dette er det ingen manuelle tilpassinger til din egen avlsstrategi for besetningen. Avlsplanen inneholder kun NRF-okser. Den sendes kostnadsfritt opp til tre ganger per år for Tine-medlemmer. 

Kontakt 

Ta kontakt med din avlsrådgiver for bestilling av Avlsplan Pluss eller Super.

Verdien av god avlsplanlegging

 • Ønsket avlsmessig utvikling i besetningen
 • Økt inntjening, mindre arbeid og bedre dyrevelferd
 • Økt kunnskap om avl
 • Økt interesse for enkeltindividet
 • Økte muligheter for å bidra inn i det sentrale avlsarbeidet (planlegge seminokseemner)

Brosjyre: Har du en plan? (pdf)


Til toppen