Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsrådgiverne er klare for å komme med sine råd til en god avlsstrategi for besetningen din.

Avlsrådgiving

Den nye versjonen av Geno avlsplan gir enda flere muligheter og kan sette fart på den avlsutviklingen du ønsker for din besetning. Avlsrådgiveren kan hjelpe deg med å utnytte disse mulighetene og tilpasse avlsplanen etter dine ønsker og behov. 

Avlsplanleggingen i besetningen din kan gjøres i samarbeid med TINE sin rådgivingstjeneste. Du har da flere valgmuligheter og avlsrådgiveren din kan bistå med sin avlskompetanse i den grad du måtte ønske.  

Avlsplan Super

Ved bestilling av Avlsplan Super vil avlsrådgiveren ta en runde sammen med den som steller dyrene og studere hvert enkelt dyr i besetningen din. Ut fra gjennomgangen av både besetningen og enkeltdyr, vil avlsrådgiveren legge inn ulike valg i avlsplanen som er i tråd med dine ønsker.

 

Du får:

  • Lagt en god strategi for utvikling av besetningen din
  • En systematisk vurdering av sterke og svake sider ved hvert enkelt dyr i fjøset
  • En optimal utnytting av tilgjengelige seminokser ut fra dine ønsker og behov
  • Økte muligheter for å levere seminokseemner dersom du ønsker det
  • En vurdering av aktuelle kyr for bruksdyrkryssing med kjøttfe
  • Hjelp til å fordele doser med spesialsæd (SpermVital/REDX kjønnsseparert) dersom du ønsker det
  • Hjelp til å velge aktuelle dyr for innlegg av embryo dersom du ønsker det
  • Økt kunnskap om avl og avlsplanlegging i egen besetning ved bruk av avlsrådgiver som diskusjonspartner

Du kan selv velge om du vil få tildelt en ferdig bearbeidet Avlsplan Super fra avlsrådgiveren eller om du, på grunnlag av gjennomgangen, vil utarbeide avlsplanen selv.

Besetningsgjennomgangen er vanligvis én gang per år. Faktureres på timesbasis.

Avlsplan Pluss

Ved bestilling av Avlsplan Pluss vil avlsrådgiveren din sette opp en avlsplan som er spesialtilpasset dine ønsker og avlsstrategi for besetningen. Avlsplanen er en rein «kontorplan» uten gjennomgang av dyrene i fjøset. Faktureres på timesbasis.

Avlsplan Enkel

Avlsplan tilsendt fra avlsrådgiver. Oksevalgene er styrt av de generelle kriteriene for optimale kombinasjoner som ligger inne i Geno avlsplan. Avlsplan Enkel har ingen manuelle tilpassinger til din egen avlsstrategi for besetningen. Avlsplanen inneholder kun NRF-okser. Den sendes kostnadsfritt opp til fire ganger per år for Tine-medlemmer. 

Kontakt 

Ta kontakt med din avlsrådgiver for bestilling av Avlsplan Pluss eller Super.

Her finner du en oversikt over alle avlsrådgiverne

Østlandet sør

bilde av Gro Knutsen

 

Gro Knutsen
Telefon:
913 76 416
gro.knutsen@tine.no

 

 

 

 

bilde av Njål Vestøl

 

Njål Vestøl
Telefon: 913 76 415
njal.vestol@tine.no

 

 

 

Østlandet nord

 

 

bilde av Berit Grindflek

 

Berit Grindflek
Telefon: 416 05 661
berit.grindflek@tine.no

 

 

 

 

Bilde av Karen Birgitte Øverness

 

Karen Birgitte Øvreness
Telefon: 977 77 879
karen.birgitte.ovreness@tine.no

Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

 

 

 

bilde av Kari Nyborg

 

Kari Nyborg
Telefon: 952 08 898
kari.nyborg@tine.no

 

 

 

Jæren og Agder

 

bilde av Tore Joa

 

Tore Joa
Telefon: 901 69 295
tore.joa@tine.no

 

 

 

 

bilde av Lars Byberg

 

Lars Byberg
Telefon: 977 43 774
Lars.byberg@tine.no

 

 

 

Hordaland og Ryfylke

 

bilde av Hans Willy Tuft

 

Hans Willy Tuft
Telefon: 913 77 961
Hans.willy.tuft@tine.no

 

 

 

 

Bilde av Svein Egil Skartveit

 

Svein Egil Skartveit
Telefon: 958 12 417
svein.egil.skartveit@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

 

 

 

bilde av Jostein Harboe

 

Jostein Harboe
Telefon: 924 66 228
jostein.harboe@tine.no

 

 

 

Sogn og fjordane

 

bilde av Silje Herlofsen Nes

 

Silje Herlofsen Nes
Telefon:
907 31 484
silje.herlofsen.nes@tine.no

 

 

 

 

bilde av Jorunn Heggheim

 

Jorunn Heggheim
Telefon: 994 71 796
Jorunn.heggheim@tine.no

 

 

 

Møre og Romsdal

 

bilde av Trond Skeide

 

Trond Skeide
Telefon: 913 45 880
trond.skeide@tine.no

 

 

 

 

bilde av Lene Merete Kirkholt

 

Lene Merete Kirkholt
Telefon: 954 05 428
Lene.merete.kirkholt@tine.no
Avlsrådgiver også i kjøttfebesetninger

 

 

Trøndelag

 

Ragnhild Blokkum

Telefon: 926 83 349
ragnhild.blokkum@tine.no


 

bilde av Jan Atle Bakkenget

 

Jan Atle Bakkenget
Telefon: 952 52 295
jan.atle.bakkenget@tine.no

 

 

 

bilde av Hans Snerting

 

Hans Snerting
Telefon: 952 52 306
hans.snerting@tine.no

 

 

 

 

Nordland, Troms og Finnmark

 

bilde av Eivind Uleberg

 

Eivind Uleberg
Telefon: 958 20 760
eivind.uleberg@tine.no

 

 

 

Her finner du oversikt over avlsrådgiverne på Tine sine sider


Til toppen