Gå til Tekst
Gå til Tekst

Geno Avlsplan

Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i melkekubesetninger.

Applikasjonen dekker behovet både til den som på en enkel måte vil lage sin egen standard avlsplan og for den som i større grad vil påvirke valgene selv.

Per nå er det en ny versjon og en gammel versjon av Geno avlsplan. Vi oppfordrer alle til å bruke den nye versjonen, da denne er bedre tilpasset dagens avlsopplegg. Den gamle fases snart ut.

Trykk her for å gå til Geno avlsplan

Til toppen