Gå til Tekst
Gå til Tekst
Rugebesetninger for NRF-embryo

Rugebesetninger for NRF-embryo

For å sikre at vi får rekruttert etter alle ønskelige kombinasjoner av embryo, har vi nå knyttet til oss flere «rugebesetninger» rundt om i landet. 

Geno ønsker å sikre seg tilngang til et stort nok antall surrogatmødre til å få avsetning for alle våre embryo. 

 

En rugebesetning er en besetning som plikter å legge inn en viss andel embryo. Geno kan, etter behov, bestemme hvilke kombinasjoner som skal legges inn.

 

Noen av besetningen vi har knyttet oss til er landbruksskoler og noen er private besetninger.

Generelle krav til rugebesetninger

I disse besetningene skal Geno ha mulighet til å plassere ut så mange embryo at det fødes 25% embryokalver i besetningen per år.

 

Målet er å ha tre rugebesetninger per embryoveterinær. Rugebesetningene må også ligge innenfor rimelig avstand til embryoveterinæren i området. 

 

Krav til besetningen og surrogatmordyr:

 1. Mordyr bør ha god reproduksjonshistorikk eller komme fra linjer som er gode på reproduksjon.
 2. Både kyr og kviger kan være aktuelle mottakere.
 3. Mordyr bør være i riktig hold, dvs. holdpoeng 3,0 – 3,5.
 4. Dyret må kunne fikseres slik at embryo overføring kan foregå på en trygg og sikker måte, med best mulig sjanse for et godt resultat.

Besetningen må ha kjent smittestatus og en strategi for smittebeskyttelse. 

 

Er du interessert i at din besetning blir rugebesetning? ta kontakt med embryoveterinæren i ditt område.

 

Oversikt over embryoveterinærene finner du nederst på denne siden

Private rugebesetninger

Priser og betingelser:

 • Besetningen må selv dekke kostnader for innlegg av embryo, samt eventuelt synkronisering av dyr i forkant. Prisen for selve innlegget er kr 1000,- for første innlegg på gården og kr 500,- for påfølgende innlegg. Det kommer i tillegg 100 kr per embryo for medisin og utstyr. 
 • Geno dekker kjørekostnadene for veterinær ved innlegg.
 • Besetningen må selv dekke kostnad for embryo. pris per embryo er 500 kr.
 • Det er ingen etterfakturering etter at kalven er født. 
 • Geno har rett til å kjøpe inn okse- og kvigekalver fra embryo til eget bruk. Geno betaler 7 500 kr for kjøp av kalv (både okse- og kvigekalver).
 • Geno kan benytte besetningen i profileringssamenheng.
 • Geno kan, ved behov, bestemme hvilke embryo som skal legges inn.
 • Alle embryokalver blir GS-testet for Genos regning.
 • Avtalen er oppsigelig med 3 mnd varsel. Geno har rett til å kjøpe kalver fra allerede innlagte embryo til samme betingelser.  

Landbruksskoler og NMBU

Priser og betingelser:

 • Besetningen må selv dekke kostnader for innlegg av embryo, samt eventuelt synkronisering av dyr i forkant. Prisen for selve innlegget er kr 1000,- for første innlegg på gården og kr 500,- for påfølgende innlegg.Det kommer i tillegg 100 kr per embryo for medisin og utstyr. 
 • Geno dekker kjørekostnadene for veterinær ved innlegg.
 • Embryoet dekkes av Geno og det er ingen etterfakturering. 
 • Geno har rett til å kjøpe inn okse- og kvigekalver fra embryo til eget bruk. Geno betaler 7 500 kr for kjøp av kalv (både okse- og kvigekalver).
 • Geno kan benytte besetningen i profileringssammenheng.
 • Geno kan, ved behov, bestemme hvilke embryo som skal legges inn
 • Alle embryokalver blir GS-testet for Genos regning.
 • Avtalen er oppsigelig med 3 mnd varsel. Geno har rett til å kjøpe kalver fra allerede innlagte embryo til samme betingelser.

Les om kjøp av NRF-embryo her

 


Til toppen