Gå til Tekst
Gå til Tekst
Metoder for produksjon av embryo

Metoder for produksjon av embryo

Det er to aktuelle metoder for produksjon av embryo i NRF-avlen, MOET og IVF. Begge skal etterhvert benyttes for å oppnå best mulig resultat.

Hovedprinsippet bak embryoproduksjon er at man kan overføre et sju dager gammelt embryo til et mottakerdyr som var i brunst for sju dager siden. På den måten sikrer man at celledeling og utvikling på overført embryo stemmer med mottakerdyrets syklus. Det er to forskjellige måter å produsere dem på og Geno benytter begge. 

MOET

MOET står for Multiple Ovulation Embryo Transfer. Kviga må ha etablert regelmessige brunstsykluser før den blir behandlet slik at den får mange eggløsninger på én brunst. Kviga blir så inseminert og de befruktede eggene/embryo blir skylt ut av livmoren en uke senere. I gjennomsnitt får man 5 -7 embryo til overføring for hver skylleomgang. Skylling av samme kvige kan gjentas etter ca. to måneder.

OPU/IVP

Med denne metoden henter man ut ubefruktede egg direkte fra eggstokkene med en teknikk kalt Ovum Pick Up (OPU). Under epiduralbedøvelse går man inn i skjeden med et instrument som viser et ultralydbilde av eggstokken og en nål som suger eggene ut gjennom et slangesystem. Denne prosedyren kan gjentas med 2-3 ukers intervall over en lengre periode og kan gi et større utbytte av embryo enn MOET teknikken.

Befruktning i laboratoriet - IVP

Etter OPU modnes eggene en dag i laboratorium før hvert enkelt egg befruktes. Dette kalles In Vitro Fertilisering (IVF). Deretter følger en syv dagers prosess i laboratoriet før de har utviklet seg til ferdige embryo som kan legges inn i mottakerdyr. Dette er en komplisert prosess med avansert laboratorieteknikk.

 

I dag regner vi med å få 1,5-2 embryo av god kvalitet for hver omgang med OPU. Med mange høstingsomganger kan vi da få et stort antall avkom fra hvert mordyr.

Drektighet etter embryoinnlegg 

Embryo kan overføres ferske, men blir fryst etter produksjon for å kunne distribueres til flere områder. Det er per idag i underkant av 60 % tilslag på embryo. Dette tallet kan endre seg da vi enda ikke har nok innlegg i Norge til å kunne få sikre nok tall.

 


Til toppen