Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryoproduksjon på Store Ree

Embryoproduksjon på Store Ree

Geno har etablert en embryoproduksjon som skal bidra til en sterk avlsframgang. Dette er et omfattende og spennende prosjekt som er nødvendig for å utnytte de mulighetene genomisk seleksjon (GS) gir.

Målsetning

Embryoproduksjon som avlstiltak har som mål å øke avlsmessig fremgang med minst 20 prosent.

 

Det skal oppnås ved å rekruttere kvigekalver inn til Store Ree for å produsere embryo på disse. Kvigene blir oksemødre til fremtidige eliteokser.

Produksjonen legges tett opp til dagens drift for å være mest mulig rasjonell og utnytte allerede eksisterende infrastruktur og personell. Kvigekalver bli genotypet på lik linje med seminokseemner for å finne de kvigene som er aktuelle som oksemødre, deretter får produsenter tilbud om å selge kvigekalvene til Geno.

 

Kjøpte kvigekalver følger eksisterende dyreflyt for oksekalver inn til mottaksstasjonen på Øyer. Etter hvert blir de transportert til Store Ree hvor et av fjøsene vil bli forbeholdt kviger.

40–60 embryo fra hver kvige

Det er et mål å produsere mellom 40–60 embryo fra hver kvige. Disse må legges inn i mottakerdyr hos produsenter og fødte oksekalver vil være potensielle nye eliteokser. For å lykkes med innlegg av embryo er det svært viktig at veterinæren som utfører dette har god kunnskap og erfaring. Geno tar høyde for å arrangere kurs i embryooverføring. Produsentene vil få god informasjon om hvilke dyr som kan være aktuelle som mottakerdyr.

God oppslutning og entusiasme

Embryoproduksjon er et avlstiltak som vil komme alle medlemmer til gode i form av raskere avlsfremgang. For å lykkes er vi avhengige av en god oppslutning fra våre medlemmer. Vi håper at økt fokus på hunndyr gjør avlen minst like spennende som før.

 

Les om hvorfor embryoproduksjon som avlstiltak her


Til toppen