Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryoproduksjon på Store Ree

Embryoproduksjon på Store Ree

Geno ønsker å etablere en embryoproduksjon som vil bidra til en sterk avlsframgang. Dette er et omfattende og spennende prosjekt som er nødvendig for å utnytte de mulighetene genomisk seleksjon (GS) gir.

Styret i Geno vedtok i januar 2017 at administrasjonen kunne arbeide «videre med planene om gradvis etablering av embryoproduksjon i tilknytning til dagens seminstasjon». En prosjektgruppe jobber nå for å realisere dette.

Prosjektbeskrivelse

Målsetningen er å rekruttere kvigekalver inn til Store Ree for å produsere embryo på disse. Kvigene blir oksemødre til fremtidige eliteokser.

 

Produksjonen skal legges så tett som mulig opp til dagens drift for å være mest mulig rasjonell og utnytte allerede eksisterende infrastruktur og personell. Kvigekalver vil bli genotypet på lik linje med seminokseemner for å finne de kvigene som er aktuelle som oksemødre, deretter får produsenter tilbud om å selge kvigekalvene til Geno.

 

Kjøpte kvigekalver vil følge eksisterende dyreflyt for oksekalver inn til mottaksstasjonen på Øyer. Etter hvert blir de transportert til Store Ree hvor et av fjøsene vil bli forbeholdt kviger.

40–60 embryo fra hver kvige

Det er et mål å produsere mellom 40–60 embryo fra hver kvige. Disse må legges inn i mottakerdyr hos produsenter og fødte oksekalver vil være potensielle nye eliteokser. For å lykkes med innlegg av embryo er det svært viktig at veterinæren som utfører dette har god kunnskap og erfaring. Geno tar høyde for å arrangere kurs i embryooverføring. Produsentene vil få god informasjon om hvilke dyr som kan være aktuelle som mottakerdyr.

God oppslutning og entusiasme

Embryoproduksjon er et avlstiltak som vil komme alle medlemmer til gode i form av raskere avlsfremgang. For å lykkes er vi avhengige av en god oppslutning fra våre medlemmer. Vi håper at økt fokus på hunndyr gjør avlen minst like spennende som før.


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen