Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryooverføring

Embryooverføring

Et embryo er et befruktet egg som er opphav til et eget individ.

Ved bruk av embryo kan man bruke mottakerdyr til å bære frem en kalv med et annet genetisk opphav.

Det perfekte mottakerdyr

Mottakeren eller resipienten bør være i riktig hold ved kalving, helst ikke over holdpoeng 3,5, slik at holdtapet og tiden med negativ energibalanse blir kortest mulig. Kyr bør ha god reproduksjonshistorikk og kviger bør komme fra linjer med god reproduksjonshistorikk, det vil si dyr som lett tar seg på første inseminering, innen 90 dager etter kalving. For å få størst mulig sprang i genetisk fremgang er det resipienter med lav avlsverdi som er mest aktuelle. For dyr med høy avlsverdi anbefaler vi bruk av REDX for å få neste generasjons produksjonsdyr.

Overføring til mottakerdyr

De beste drektighetsresultatene ved embryooverføring oppnår man når embryoene legges inn på kyr eller kviger en uke etter naturlig brunst.

 

Dersom man ønsker å effektivisere arbeidet med innlegg av embryo i flere mottakere samtidig, må mottakerdyr brunstsynkroniseres slik at de har brunst på samme tidspunkt. Hormonene som brukes for synkronisering er godkjente fruktbarhetspreparater som er registrert blant annet for denne bruken. En veterinær må gjennomføre behandlingen og legge inn embryoene. Jo mer trening veterinæren har med dette, jo bedre blir som regel resultatene.

 

Synkroniseringen utføres av lokal veterinær. Vi anbefaler også å få lokal veterinær til å sjekke om kviga er klar for innlegg, spesielt hvis embryoveterinæren har lang reisevei. 

 

Embryo kan overføres ferske, men de aller fleste blir fryst etter produksjon for å kunne distribueres til flere områder. 

 


Til toppen