Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryooverføring

Embryooverføring

Et embryo er et befruktet egg som er opphav til et eget individ.

Ved bruk av embryo kan man bruke mottakerdyr til å bære frem en kalv med et annet genetisk opphav.

Overføring til mottakerdyr

De beste drektighetsresultatene ved embryooverføring oppnår man når embryoene legges inn på kyr eller kviger en uke etter naturlig brunst.

Dersom man ønsker å effektivisere arbeidet med innlegg av embryo i flere mottakere samtidig, må mottakerdyr brunstsynkroniseres slik at de har brunst på samme tidspunkt. Hormonene som brukes er godkjente fruktbarhetspreparater som er registrert blant annet for denne bruken. En veterinær må gjennomføre behandlingen og legge inn embryoene. Jo mer trening veterinæren har med dette, jo bedre blir som regel resultatene.

 

Embryo kan overføres ferske, men de aller fleste vil bli fryst etter produksjon for å kunne distribueres til flere områder. Fordi embryoproduksjon er et avlstiltak er det viktig at embryo blir overført til mottakerdyr så raskt som mulig av erfarne folk. Dette fordi fødte kalver er potensielle eliteokser som skal bidra til økt avlsfremgang og salg i Norge og utlandet

 

Embryooverføring er et håndverk som mestres bra såfremt man får en viss mengdetrening og av den grunn vil ikke embryo bli tilgjengelig i hele landet fra første stund. Det vil i løpet av høsten og våren avklares hvilke områder som skal prioriteres. Deretter vil tilbudet utvides parallelt med økt produksjon.


Til toppen