Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryo – Ofte stilte spørsmål

Embryo – Ofte stilte spørsmål

Geno får en del spørsmål i forbindelse med Embryoproduksjon. Nedenfor har vi samlet de oftest stilte spørsmålene med våre svar.

Trykk på spørsmålene under for å få svar

Generelt om embryoproduksjon:

Hva er et embryo?

Hvorfor kjøpe embryo?

Hvordan fungerer embryooverføring?

Hva er optimalt for å få best mulig resultat? Hva er riktig dyr å legge det inn på?

Når skal det legges inn? 

Mulighet for second chance/hell i uhell

Hvordan lagres embryo?

Hvor finner jeg en embryooversikt?

Hvor ofte oppdateres embryo-oversikten?

Donorku, hva er det?

Hva skjer hvis det blir oksekalv?

Hva skjer hvis det blir kvigekalv?

Hvorfor er ikke min kvigekalv aktuell for embryo?

Etikk- Er det ubehagelig for kua?

Slektskap, hvordan påvirker det?

Hva er tilslagsprosenten? 

Kan de kjønnsbestemmes? 

Er det mulig å genotype embryoet på forhånd?

Geno sitt mål med embryoproduksjon

Får jeg kjøpt embryo av kjøttfe?

Jeg har ei god ku, kan den brukes til embryoproduksjon?

 

Pris og bestilling:

Hva er prisen? 

Hvor kan jeg få tak i embryo? Og når kommer embryo i mitt område? Kan jeg sette meg på venteliste? 

Hvordan får jeg kontakt med den som legger inn?

Kan jeg bestille min egen kombinasjon?

Vilkår for bestilling 

 

Fikk du ikke svar på spørsmålet ditt?

 

   

Generelt om embryoproduksjon:

Hva er et embryo?

Et embryo er et befruktet egg som er opphav til et eget individ.

Hvorfor kjøpe embryo?

  • Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-avlen har å tilby.

  • Den raskeste måten å forbedre hundyrgenetikken i egen besetning. Du kan få topp genetikk fra ei relativt dårlig ku i besetningen. På den måten vil du effektivt heve avlsverdien på besetningen.

  • De som legger inn embryo vil være med i avlstoppen. Embryoproduksjonen vil rekruttere fremtidens seminokser, så om du kjøper et embryo kan du være den som leverer fremtidens eliteokse. Blir det kvige får du først og fremst et utmerket produksjonsdyr i tillegg til at hun kan være aktuell som ny embryokvige (donor).

  • For Geno og NRF-avlen betyr det veldig mye for avlsframgangen. Vi forventer at ved å innføre embryoproduksjon øker avlsframgangen med 20 %.

Hvordan fungerer embryooverføring?

Vi bruker to produksjonsteknikker:

  1. Den ene er Multiple Ovulation Embryo Transfer(MOET), som også blir kalt skylling. Det går ut på at kviga hormonbehandles slik at hun har mange eggløsninger samtidig den dagen hun skal insemineres. Sju dager senere skylles embryoene ut. Deretter vil de eggene som er befruktet fryses ned og er klare til å distribueres ut. Ved skylling (MOET) vil det kun bli én embryokombinasjon per donorkvige.

  2. Den andre teknikken kalles Ovum Pick Up (OPU) og In Vitro Fertilisering (IVF). Det vil si at vi ved ultralyd går inn og tar ut ubefruktede egg fra eggstokken. Deretter vil de ubefruktede eggene modnes i ca. 24 timer i et laboratorium før de blir befruktet. Videre får embryoene utvikles på laboratoriet i sju dager før de blir fryst ned. En av fordelene med Ovum pick up er at man får muligheten til å lage flere kombinasjoner per donorkvige.

Embryoet legges inn i surrogatkua på dag 7 etter brunst av veterinær.

Hva er optimalt for å få best mulig resultat? Hva er riktig dyr å legge det inn på?

For å få et best mulig resultat må man først og fremst velge «riktig» dyr å legge inn på. Det mest optimale er ei kvige med best mulig fruktbarhet der en har god oversikt over brunsten. Det er lettest å lykkes på kviger, de har lettest for å ta seg ved vanlig inseminasjon og lettest for å ta imot et embryo. Det er viktig at kviga har god reproduksjonshistorikk, det vil si at hun har ei mor som lett har tatt seg kalv og ellers har slekt som er gode på reproduksjon. Det er gunstig å spare kvigene med høyest avlsverdi og heller bruke vanlig inseminering/kjønnsseparert sæd på disse for å ta vare på den gode genetikken de har å bidra med.


En annen kategori med mottagerdyr er dyr som skal ha en siste laktasjon og som egentlig ikke er tenkt å ha med videre. Da kan man legge inn et embryo sett at dyret har rett hold og god fruktbarhet, og slakte kua etter at kalven er født. Det kan være en fin måte å avslutte en karriere for ei ku på. 


Det er også viktig med riktig fôring. Hold og holdutvikling er veldig viktig. Er dyret overvektig, taper det for mye hold når det tar seg kalv enten det gjelder vanlig inseminering eller embryo. Da er sjansen for at embryoet overlever mye mindre. Silo og proteinrikt kraftfôr i tillegg til litt halm for vomfyll gir optimal fôring. God dekning av vitaminer og mineraler er også essensielt. Hvis fôringa ikke er optimal går det utover fruktbarheten.


Ta kontakt med veterinærene som legger inn embryo så kan de hjelpe med å velge hvilke dyr som er egna for embryoinnlegg!

Når skal det legges inn?

Embryo skal legges inn dag 7 etter brunst

Mulighet for second chance/hell i uhell

Hvis du har ei litt eldre ku som du plutselig oppdager at har blødd uten at du har registrert noen brunst, så er det mulig å gi henne en siste sjanse, eller en «second chance», ved å legge inn et embryo på dag 7 etter brunst. En innhenter da 14 dager ved å legge inn embryo og kan oppnå kalving til ønsket tidspunkt. Denne muligheten er spesielt gunstig ved konsentrert kalving da man kan opprettholde det kalvingstidspunktet man ønsker og slipper forsinkelser. Men det er viktig å velge kyr med rett hold og som har god reproduksjonshistorikk.

Hvordan lagres embryo?

Embryo lagres på samme måte som oksesæd. Det legges på strå og fryses ned på flytende nitrogen. Embryoet kan tines, fryses og transporteres over lange avstander.

Hvor finner jeg en embryooversikt?

Nå i starten vil det blir lagt ut en liste på nettsiden til Geno under fanen «Brunst og semin», «Produkter», «Kjøp av NRF-embryo» der det blir publisert hvilke kombinasjoner som finnes, hvilke områder de finnes i og hva vi kan forvente av dem innen de ulike egenskapene. Denne listen vil bli oppdatert jevnlig så man har oversikt over hvor mange doser som er tilgjengelig til enhver tid. Likevel er det gunstig å sjekke opp med veterinæren som kan overføre embryo tilhørende ditt område om de har dosen du ønsker tilgjengelig i sin dunk.

På sikt vil embryooversikten ligge som en egen fane under oksekatalogen på web.

Hvor ofte oppdateres embryo-oversikten?

Embryooversikten vil oppdateres så fort det blir sendt ut nye embryoer, og vi vil også forsøke å oppdatere forløpende hvor mange embryoer hver enkelt veterinær som kan overføre embryo har tilgjengelig.

Donorku, hva er det?

Donorku er det dyret som det befrukta (MOET) eller ubefrukta egget (Ovum pick up) kommer fra. Donorkua er altså embryoets «mor» før det blir satt inn i en surrogatku som bærer frem kalven, men ikke har noe slektskap med det.

Hva skjer hvis det blir oksekalv?

Hvis det blir oksekalv etterfaktureres det med kr 1500,- ved fødsel. For Geno vil det bli veldig verdifullt å få inn de oksene som vi ønsker å bruke videre i avlen, derfor vil alle okseavkom etter embryoinnlegg bli GS-testet.

Hva skjer hvis det blir kvigekalv?

Hvis det blir kvigekalv etterfaktureres det med kr 4500,- ved fødsel. Kvigeavkom etter embryoinnlegg vil bli et bra tilskudd til besetningen, og kan også bli aktuelle for videre embryoproduksjon (donorkvige).

Hvorfor er ikke min kvigekalv aktuell for embryo?

Det kan være flere grunner til at vi ikke tar inn en tilsynelatende god kvigekalv. En grunn kan være at den har et slektskap som allerede er mye brukt. Vi er ute etter å finne gode unike kombinasjoner, så vi kan ikke ta inn for mye avkom etter samme okse. En annen årsak kan være at kvigekalven har halvsøstre med enda bedre GS-verdier, og da tar vi inn den beste.

Etikk – Er det ubehagelig for kua?

Det er mange som lurer på om prosessen medfører noe ubehag for donorkviga og/eller surrogatkua, men det gjør det ikke. Det blir på samme måte som en kunstig inseminasjon, bortsett fra at det overføres når surrogatdyret ikke er i brunst. Embryoet ligger på strå akkurat som vanlig oksesæd.


Embryoproduksjon er en prosess der et egg blir befruktet med en sædcelle enten inni kua ved vanlig inseminasjon, eller utenfor på laboratorium. Genene blir ikke berørt eller tuklet med på noen som helst måte, egget blir befrukta på samme måte som det vanligvis ville blitt.

Slektskap, hvordan påvirker det?

Embryoet er/blir ikke i slekt med surrogatkua som bærer frem kalven på noen som helst måte. Embryoet vil ha nedarvet alle gener fra donorkviga og far.

Hva er tilslagsprosenten?

Tilslagsprosenten antas å ligge på ca. 50 %, men det kan endre seg noe når vi får tilbakemeldinger på hvordan innleggene har gått fremover.

Kan de kjønnsbestemmes?

Embryoet kan ikke kjønnsbestemmes slik det er i dag, men på sikt vil det kanskje bli mulig å benytte REDX slik at en kan bestemme om man ønsker kvigekalv. Da må oksekalvene produseres på kontrakt med enkeltbesetninger slik at Geno fortsatt kan rekruttere fremtidens eliteokser.

Er det mulig å genotype embryoet på forhånd?

Det er ikke mulig å genotype embryoet slik det er i dag, men på sikt håper vi å kunne genotype embryoet før det leveres ut slik at det er mulig å få enda sikrere verdier å ta med i vurderingen av ønsket kombinasjon.

Geno sitt mål med embryoproduksjon

For Geno og NRF-avlen betyr embryoproduksjonen veldig mye for avlsframgangen. Vi forventer at ved å innføre embryoproduksjon øker avlsframgangen med 20 %. Embryoproduksjonen vil rekruttere fremtidens seminokser. Les mer her: «Hvorfor embryo som avlstiltak?» 

Får jeg kjøpt embryo av Kjøttfe?

Geno produserer ikke embryo av kjøttfe per dags dato. Er du interessert i embryoproduksjon av en kjøttferase bør du ta kontakt med tilhørende raselag.

Jeg har ei god ku, kan den brukes til embryoproduksjon?

Ei god ku med gode reproduksjonsegenskaper og god fruktbarhet kan brukes til embryoproduksjon, men Geno har ikke kapasitet til å reise rundt å skylle produksjonsdyr i besetningene slik det er i dag. Vi tar kun inn kviger til Store Ree. Likevel ønsker vi gjerne at det blir gitt tilbakemelding på slike ønsker sånn av vi blir kjent med markedet for dette.

 

Pris og bestilling:

Hva er prisen?

Embryo:
- Kr 500,- pr embryo ved innlegg
- Oksekalv faktureres med kr 1500,- ved fødsel
- Kvigekalv faktureres med kr 4500,- ved fødsel


Honorar:
- Kr 1000,- pr embryo for første innlegg
- Kr 500,- pr embryo for påfølgende innlegg på samme gård


Kjøring:
- Faktureres direkte av veterinæren som overfører embryo


Jo flere som legges inn, jo billigere pr embryo! Ved innlegg på flere dyr i samme besetning og/eller eventuelt nabogården kan det være en idé å synkronisere dyra for å spare kostander.

Les mer om kjøp av embryo her: "Kjøp av NRF-embryo"

Hvor kan jeg få tak i embryo? Og når kommer embryo i mitt område? Kan jeg sette meg på venteliste?

Hvis du er interessert i å få lagt inn embryo i din besetning må du ta kontakt med en veterinær som kan overføre embryo tilknyttet ditt område. Nå i starten er det seks veterinærer som har erfaring med embryoinnlegg fra før som benyttes. Personell som skal bli gode på å legge inn embryo må ha et visst antall repetisjoner for å opparbeide god kompetanse og få gode resultater. I oppstartsfasen, før vi er kommet opp i full produksjon, kan vi derfor ikke tilby embryo i alle deler av landet.


Områdene vi kan tilby embryo er:
• Haugalandet og Jæren (Tjerand Lunde, tlf.: 930 68 000)
• Trøndelag (Marie Rathe, tlf.: 909 35 505)
• Gudbrandsdalen (Eiliv Kummen, tlf.: 970 10 135)
• Østfold og Akershus (Marianne Myhrer, tlf.: 416 40 815)
• Romsdal med omland (Jon Hølmo, tlf.: 928 26 115)
• Sør-Rogaland (Vidar Nedrebø, tlf.: 416 42 502)

 

Hvordan får jeg kontakt med den som legger inn?

Områdene vi kan tilby embryo er:
• Haugalandet og Jæren (Tjerand Lunde, tlf.: 930 68 000)
• Trøndelag (Marie Rathe, tlf.: 909 35 505)
• Gudbrandsdalen (Eiliv Kummen, tlf.: 970 10 135)
• Østfold og Akershus (Marianne Myhrer, tlf.: 416 40 815)
• Romsdal med omland (Jon Hølmo, tlf.: 928 26 115)
• Sør-Rogaland (Vidar Nedrebø, tlf.: 416 42 502)

Kan jeg bestille min egen kombinasjon?

Det er dessverre ikke anledning for å bestemme kombinasjon selv. Siden dette er et avlstiltak vil det være Geno som bestemmer kombinasjonene. Når embryoene er klare for overføring vil det bli presentert hva man kan forvente innenfor de ulike egenskapene for hvert enkelt embryo. Det legges stor vekt på å lage gode og balanserte kombinasjoner.

Vilkår for bestilling

Hvis du har et dyr som du ønsker embryoinnlegg på, må du først undersøke om du har en veterinær som kan overføre embryo tilknyttet ditt område og avtale med veterinæren slik at embryoet blir lagt inn på dag 7 etter brunst.

 

Hvis det ikke er veterinær som kan overføre embryo i ditt område blir det etter hvert mulighet for å sette seg på ei venteliste slik at ditt område kanskje blir det neste vi åpner for embryoinnlegg.
Se om det finnes en veterinær som kan overføre embryo i ditt område her: "Kjøp av NRF-embryo"

 

Er det andre uttrykk du lurer på? Se her: "Begreper i avlsarbeidet".

 


Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Informasjonen som sendes inn med dette skjemaet brukes kun til å behandle din forespørsel. Alle skjemadata lagres automatisk i våre systemer.  

 

Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du dette. 

 

Gi oss beskjed hvis du ønsker å slette skjemadata i ettertid. 

Til toppen