Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryo – Ofte stilte spørsmål

Embryo – Ofte stilte spørsmål

Geno får en del spørsmål i forbindelse med Embryoproduksjon. Nedenfor har vi samlet de oftest stilte spørsmålene med våre svar.

Trykk på spørsmålene under for å få svar

Generelt om embryoproduksjon:

 

Pris, bestilling og rapportering:

 

   

Generelt om embryoproduksjon:

Hva er et embryo?

Et embryo er et befruktet egg som er opphav til et eget individ.

Hvorfor kjøpe embryo?

  • Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-avlen har å tilby.

  • Den raskeste måten å forbedre hundyrgenetikken i egen besetning. Du kan få topp genetikk fra ei relativt dårlig ku i besetningen. På den måten vil du effektivt heve avlsverdien på besetningen.

  • De som legger inn embryo vil være med i avlstoppen. Embryoproduksjonen vil rekruttere fremtidens seminokser, så om du kjøper et embryo kan du være den som leverer fremtidens eliteokse. Blir det kvige får du først og fremst et utmerket produksjonsdyr i tillegg til at hun kan være aktuell som ny embryokvige (donor).

  • For Geno og NRF-avlen betyr det veldig mye for avlsframgangen. Vi forventer at ved å innføre embryoproduksjon øker avlsframgangen med 20 %.

Hvordan fungerer embryooverføring?

Vi bruker to produksjonsteknikker:

  1. Den ene er Multiple Ovulation Embryo Transfer(MOET), som også blir kalt skylling. Det går ut på at kviga hormonbehandles slik at hun har mange eggløsninger samtidig den dagen hun skal insemineres. Sju dager senere skylles embryoene ut. Deretter vil de eggene som er befruktet fryses ned og er klare til å distribueres ut. Ved skylling (MOET) vil det kun bli én embryokombinasjon per donorkvige.

  2. Den andre teknikken kalles Ovum Pick Up (OPU) og In Vitro Fertilisering (IVF). Det vil si at vi ved ultralyd går inn og tar ut ubefruktede egg fra eggstokken. Deretter vil de ubefruktede eggene modnes i ca. 24 timer i et laboratorium før de blir befruktet. Videre får embryoene utvikles på laboratoriet i sju dager før de blir fryst ned. En av fordelene med Ovum pick up er at man får muligheten til å lage flere kombinasjoner per donorkvige.

Embryoet legges inn i mottakerku av veterinær på dag 7 etter brunst.

Hvilket dyr er det beste mottakerdyret?

For å få et best mulig resultat må man først og fremst velge «riktig» dyr å legge inn på. Ved bruk av embryo kan du få en kalv med høy avlsverdi fra ei ku med lav avlsverdi. Da kan man heller prioritere å bruke kjønnsseparert sæd (REDX™) på dyrene med høy avlsverdi.

 

Det mest optimale er ei kvige med god fruktbarhet og tydelig brunst. Det er lettest å lykkes på kviger, fordi disse ofte har lettere for å bli drektige. Det er også viktig at kviga har god reproduksjonshistorikk, det vil si at hun har ei mor med god fruktbarhet og ellers har slekt som er gode på reproduksjon.

 

Hold og holdutvikling er veldig viktig. Er dyret overvektig, taper det for mye hold når det tar seg kalv enten det gjelder vanlig inseminering eller embryo. Da er sjansen for at embryoet overlever mye mindre. Silo og proteinrikt kraftfôr i tillegg til litt halm for vomfyll gir optimal fôring. God dekning av vitaminer og mineraler er også essensielt. Hvis fôringa ikke er optimal går det utover fruktbarheten.


Ta kontakt med veterinærene som legger inn embryo så kan de hjelpe med å velge hvilke dyr som er egna for embryoinnlegg!

Når skal embryoet legges inn?

Embryo skal legges inn dag 7 etter brunst

Mulighet for second chance/hell i uhell

Hvis du har ei litt eldre ku som du plutselig oppdager at har blødd uten at du har registrert noen brunst, så er det mulig å gi kua en siste sjanse ved å legge inn et embryo på dag 7 etter brunst. En innhenter da 14 dager ved å legge inn embryo og kan oppnå kalving til ønsket tidspunkt. Dette er spesielt gunstig ved konsentrert kalving da man kan opprettholde det kalvingstidspunktet man ønsker. Men det er viktig å velge kyr med rett hold og som har god reproduksjonshistorikk.

Hvordan lagres embryo?

Embryo lagres på samme måte som oksesæd. Det legges på strå og fryses ned på flytende nitrogen. 

Hvor finner jeg oversikt over tilgjengelige embryo?

 

Oversikt over tilgjengelige embryo finner du på denne siden

 

Der finner du en liste over hvilke kombinasjoner som finnes, hvilke områder de finnes i og avlsverdier basert på foreldremiddel. Denne listen oppdateres jevnlig. Likevel er det gunstig å sjekke med embryoveterinæren i ditt område om de har embryoet du ønsker tilgjengelig i sin dunk.

På sikt vil embryooversikten ligge som en egen fane i oksekatalogen på web.

Hvor ofte oppdateres embryo-oversikten?

Embryooversikten oppdateres hver gang det sendes ut nye embryo. Vi  oppdaterer også forløpende etter innlegg.

Donorku, hva er det?

Donorku er det dyret som embryoet hentes fra. Donorkua er altså embryoets «mor» uavhengig av hvilket dyr som bærer kalven fram.

Hva skjer hvis det blir oksekalv?

Hvis det blir oksekalv er det ingen etterfakturering ved fødsel. For Geno vil det bli veldig verdifullt å få inn de oksene som vi ønsker å bruke videre i avlen, derfor vil alle okseavkom etter embryoinnlegg potensielt bli genotypet.

Hva skjer hvis det blir kvigekalv?

Hvis det blir kvigekalv etterfaktureres det med kr 4500,- ved fødsel. Kvigeavkom etter embryoinnlegg vil bli et bra tilskudd til besetningen. Disse kan også være aktuelle for Geno, og de fleste blir derfor genotypet av Geno.

Hvorfor er ikke min kvigekalv aktuell for embryo?

Det kan være flere grunner til at vi ikke tar inn en tilsynelatende god kvigekalv. En grunn kan være at den har et slektskap som allerede er mye brukt. Vi er ute etter å finne gode unike kombinasjoner, så vi kan ikke ta inn for mange avkom etter samme okse. En annen årsak kan være at kvigekalven nære slektninger med enda bedre avlsverdier, og da tar vi inn den beste. En annen årsak kan være at kviga er tvilling/trilling. 

Er embryoinnlegg ubehagelig for kua?

Det er mange som lurer på om prosessen medfører noe ubehag for  mottakerkua. Prosessen er ganske lik vanlig inseminasjon, bortsett fra at embryoet overføres når surrogatdyret ikke er i brunst. Embryoet ligger på strå akkurat som vanlig oksesæd.

Innebærer embryoproduksjon tukling med genene?

Embryoproduksjon er en prosess der et egg blir befruktet med en sædcelle enten inni kua ved vanlig inseminasjon, eller utenfor på laboratorium. Genene blir ikke berørt eller tuklet med på noen som helst måte, egget blir befrukta på samme måte som det vanligvis ville blitt.

Slektskap, hvordan påvirker det?

Embryoet er ikke på noen som helst måte i slekt med mottakerkua som bærer frem kalven. Embryoet nedarver alle gener fra donorkviga og far.

Hva er tilslagsprosenten?

Tilslagsprosenten antas å ligge på ca. 50 %, men det kan endre seg noe når vi får flere tall for NRF.

Kan de kjønnsbestemmes?

Embryoet kan ikke kjønnsbestemmes slik det er i dag, men på sikt vil det kanskje bli mulig å benytte kjønnsseparert sæd (REDX) ved produksjon av embryo. Da må oksekalvene produseres på kontrakt med enkeltbesetninger slik at Geno fortsatt kan rekruttere fremtidens eliteokser.

Er det mulig å genotype embryoet på forhånd?

Det er ikke mulig å genotype embryoet slik det er i dag, men på sikt håper vi å kunne genotype embryoet før det leveres ut slik at det er mulig å få enda sikrere verdier å ta med i vurderingen av ønsket kombinasjon.

Geno sitt mål med embryoproduksjon

Embryoproduksjonen betyr veldig mye for avlsframgangen. Potensielt kan avlsframgangen øke med hele 20 %. Embryoproduksjonen bidrar til å rekruttere fremtidens seminokser. Les mer her: «Hvorfor embryo som avlstiltak?» 

Får jeg kjøpt embryo av Kjøttfe?

Geno produserer ikke embryo av kjøttfe per dags dato. Er du interessert i embryo av en kjøttferase kan du ta kontakt med tilhørende raselag.

Jeg har ei god ku, kan den brukes som donorku?

Ei god ku med gode reproduksjonsegenskaper og god fruktbarhet kan brukes til embryoproduksjon, men Geno har ikke kapasitet til å reise rundt å skylle dyr ute i besetningene.  Likevel ønsker vi gjerne å få tilbakemelding på slike ønsker så vi får oversikt over om det er markedet for dette.

 

Pris og bestilling:

Hva er prisen?

Informasjon om kjøp av embryo og priser finner du her

 

Hvor kan jeg få tak i embryo? Og når kommer embryo i mitt område? Kan jeg sette meg på venteliste?

Oversikt over områder med tilgjengelig embryo finner du på siden som er lenket til i avsnittet ovenfor. 

 

Kan jeg bestille min egen kombinasjon?

Det er dessverre ikke anledning for å bestemme kombinasjon selv. Siden dette er et avlstiltak vil det være Geno som bestemmer kombinasjonene. Når embryoene er klare for overføring vil det bli presentert hva man kan forvente innenfor de ulike egenskapene for hvert enkelt embryo. Det legges stor vekt på å lage gode og balanserte kombinasjoner.

 

Embryoinnlegget står ikke i tabellen «Insem./paring/embryo./drektighetskontroller» på mottakerkua i Kukontrollen

Dersom det oppdages at det mangler informasjon om et embryoinnsett i tabellen «Insem./paring/embryo./drektighetskontroller»  i individbildet til ei ku i Kukontrollen, eller at det er feil ved innrapporteringen, må dette rapporteres til Geno. Feilene er stort sett forårsaket av feil i innrapporteringen til Semindatabasen hos Geno, og må rettes der.

 

Det er viktig at slike rettinger gjøres i god tid før forventet kalving, slik at kalven som blir født får riktig avstamning. Ta kontakt på e-post Tove.Murud@geno.no  og legg ved informasjon om hvem produsenten er (kontaktinformasjon),  embryonummer, opprinnelsesnummer på mottakerkua og dato for innlegget.

Vilkår for bestilling

Hvis du har et dyr som du ønsker embryoinnlegg på, må du først undersøke om du har en veterinær som kan overføre embryo tilknyttet ditt område og avtale med veterinæren slik at embryoet blir lagt inn på dag 7 etter brunst.

 

Hvis det ikke er veterinær som kan overføre embryo i ditt område blir det etter hvert mulighet for å sette seg på ei venteliste slik at ditt område kanskje blir det neste vi åpner for embryoinnlegg.


Se om det finnes en veterinær som kan overføre embryo i ditt område her: "Kjøp av NRF-embryo"

 

Er det andre uttrykk du lurer på? Se her: "Begreper i avlsarbeidet".

 


Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Informasjonen som sendes inn med dette skjemaet brukes kun til å behandle din forespørsel. Alle skjemadata lagres automatisk i våre systemer.  

 

Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du dette. 

 

Gi oss beskjed hvis du ønsker å slette skjemadata i ettertid. 

Til toppen