Gå til Tekst
Gå til Tekst

Avlstoget

Nå går det unna i Geno! Vi har flere avlstiltak for din besetning enn noen gang før. 

Dette er verktøy som vil gi raskere avlsframgang, forbedre økonomien og bidra til å gi deg en enklere hverdag. Så, for å ikke spore av eller bli stående igjen på perrongen – hopp på Avlstoget!

Genotyping av NRF-hunndyr

Gir muligheter for bedre avlsplanlegging i egen besetning:

 • Informasjon om dyrets egen genotype gir sikrere alvsverdier
 • Gjør et sikrere utvalg til påsett i besetningen
 • Genotyp gjerne hele besetningen, men spesielt kvigekalvene – her ligger framtida
 • Enkel vevsprøve fra øret på dyret, svaret kommer innen 4-8 uker til en pris på kr. 250,- per prøve

Knapp med teksten: Les mer om genotyping av NRF-hunndyr

REDX – kjønnsseparert NRF-sæd

REDX er Genos egenproduserte kjønnsseparerte NRF-sæd, produsert i
Norge med ny teknologi fra USA.

 • Over 85 prosent sjanse for kvigekalv
 • Tilslagsprosent noe lavere enn ved bruk av vanlig sæd
 • Brukes på de beste kvigene i besetningen, gjerne genotypete dyr
 • Anbefales på dyr som viser god brunst og har god fruktbarhet

knapp med teksten: Les mer om REDX her

NRF-Embryo

Å legge inn embryo er den raskeste veien til å få en besetning bestående av topp genetikk.

 • For deg som synes det er spennende å være med å rekruttere framtidas eliteokser
 • Topp kombinasjoner der du ut fra dine ønsker kan velge blant flere kombinasjoner
 • Pris kr. 500,- per embryo. Det etterfaktureres kr. 1500,- for oksekalv og kr. 4500,- for kvigekalv
 • Gå sammen med naboen, jo flere som legges inn samtidig, dess billigere per innlegg

knapp med teksten: se tilgjengelige NRF-embryo her

Fremtidens NRF-ku

Geno sin ambisjon er å videreutvikle NRF som ei mellomstor ku med stor produksjonskapasitet på både melk og kjøtt. Funksjonalitet- og eksteriørtrekk skal i kommende periode forbedres og vi arbeider for å ta inn fôreffektivitet som en ny egenskap. Når dette kombineres med god fruktbarhet, god helse, vitale og livskraftige kalver, gir avlen i sum et viktig bidrag til et mer bærekraftig samfunn og et bedre liv for bonden.

 

«Vårt fokus er å videreutvikle ei mellomstor, frisk og fruktbar ku med stor produksjonskapasitet på både melk og kjøtt. Gjennom kombinert melk- og kjøttproduksjon foredler den fornybare ressurser til høyverdig mat. Dette er vårt bidrag til et mer bærekraftig samfunn.» – Sverre Bjørnstad, adm.dir. Geno SA

Bærekraft

Bærekraft vil være en integrert del av Geno sin virksomhet fremover og dette har vi formalisert gjennom å innlemme tre av FNs bærekraftmål i vår strategi. De følgende målene er de vi mener vi kan bidra mest til å oppnå. Målet er å redusere klimaavtrykket gjennom å skape den mest lønnsomme og bærekraftige storferasen i verden. 

 

Knapp med teksten: les om NRF og klima her


Til toppen