Gå til Tekst
Gå til Tekst
Navning av seminokser

Navning av seminokser

NRF-oksene som blir brukt i semin skal ha et navn som har tilknytning til gården de kommer fra. Navnet skal samtidig fungere godt i det internasjonale markedet.

For de fleste er det lettere å huske navnet på oksen enn stamboknummeret. Det er derfor viktig å ha navn på oksene som blir brukt i semin.

 

Ved salg og omtale av NRF-okser i det internasjonale markedet brukes ofte bare navnet. Oksene skal derfor ha navn som er enkle å bruke både nasjonalt og internasjonalt.

Regler

Styret i Geno vedtok nye regler for navning av okser i januar 2015. Bakgrunnen for dette var at en del av de norske oksenavnene er vanskelige å uttale i det internasjonale markedet. Dette gjelder særlig hvis det forekommer æ, ø eller å i navnet. 

 

Regler for navning av NRF-okser gjeldende fra januar 2015:
  • Navn tildeles oksen etter at den er godkjent for semin. 
  • Navnsetting følger i utgangspunktet tidligere reglene med bruk av gårdsnavnet, oppdretterens navn, samdriftens navn eller stedsnavn, men navnet skal ikke inneholde æ, ø eller å.
  • Navnet skal ikke være brukt på en seminokse tidligere.
  • Dersom navnet er vanskelig å uttale internasjonalt, blir det gjort et forsøk på å finne et alternativt navn. Dette i samarbeid med oppdretteren av oksen.
  • Oppdretter kontaktes for å finne et egnet navn i de tilfellene gårdsnavnet eller oppdretterens navn ikke kan brukes. Navnet bør ha en tilknytning til gården, men trenger ikke være et kjent stedsnavn (kan være navnet på et beite, en teig, seter etc.).
  • På grunn av plassbegrensning på sædstået kan navnet ikke inneholde mer enn maksimum 10 tegn.

Til toppen